Exit-mediation

Exit-mediation is uitstekend toepasbaar wanneer werkgever en werknemer in onderling overleg de lopende arbeidsrelatie willen beëindigen. Bij exit-mediation is het doel van beide partijen duidelijk, maar de afspraken daarover nog niet.

Met “exit” wordt gedoeld op het vertrek van de medewerker uit de organisatie. Ten onrechte heeft het begrip exit-mediation soms een negatieve lading.

Arbeidsmediation is voornamelijk gericht op overleg en keuzes van de partijen zelf. Wordt er tijdens de arbeidsmediation geen gezamenlijk akkoord bereikt? Dan kan men overgaan naar een andere methodiek.

Exit-mediation is dus juist een heel sociale vorm van verbreking van de arbeidsrelatie en werkt volledig op basis van wederzijds goedvinden.

Voordelen van exit-mediation boven eigen (juridische) actie zijn

  • De mediator heeft geen belang bij de inhoud van de uitkomst;
  • Voldoende tijd voor overweging en overleg;
  • De mediator is een onafhankelijke en onpartijdige gespreksvoorzitter;
  • De mediator helpt partijen verder in de arbeidsrechtelijke, fiscale en sociale regels;
  • De eigen advocaat kan gewoon op afstand worden geraadpleegd zonder dat deze de andere partij prikkelt;
  • De mediator zal neutraliserend werken op machtsongelijkheid of wederzijdse prikkelbaarheid;
  • De gemaakte afspraken binnen een mediationtraject zijn alleen geldig wanneer beide partijen schriftelijk akkoord hebben gegeven;
  • Mediation kan snel gestart en afgerond worden, maar zal door de mediator niet overhaast worden afgesloten.

Arbeidsmediation heeft als basis om weer tot een gezonde samenwerking te komen. Exit-mediation is daar een bijzondere vorm van. De uitkomst kan wel hetzelfde zijn maar de mediation aanpak, vooral bij het begin, is anders.


Opgelet: Elk jaar zijn er weer wijzigingen in het ontslagrecht.

Alles over mediation

Wat is mediation?

Lees meer

Voordelen van Mediation

Lees meer

Wat is de rol van de Mediator?

Lees meer

Hoe werkt Mediation?

Lees meer

Waarom een mediator inschakelen?

Lees meer

Heeft u een vraag? Ik help u graag!

De beroepsgroep van mediators, de Mediatorsfederatie Nederland (MfN), heeft kwaliteitseisen geformuleerd. HG-nus Mediation is daarbij aangesloten en opgenomen in het MfN-kwaliteitsregister. HG-nus past dan ook het mediationreglement, de gedragsregels en de klachtenregeling van de MfN toe.

ronald

+31 (0)6 520 471 30

info@hg-nus.nl