In ieder conflict draait het om de communicatie

Wie in het huwelijksbootje stapt, doet dat niet om na verloop van tijd uit elkaar te gaan. Toch scheiden 1 op de 3 getrouwde stellen, zo blijkt uit cijfers van het CBS. Voor samenlevers is dat niet anders. Het is verstandig om bij een scheiding tussen gehuwden/samenlevers, zeker als er kinderen bij zijn betrokken, niet een advocaat maar juist een mediator in de arm te nemen. Want juist het herstellen van de onderlinge communicatie tussen de partners is van groot belang om, niet alleen over hoe de scheiding af te wikkelen, maar ook in de toekomst afspraken met elkaar te kunnen maken over bijvoorbeeld de kinderen.

Mediation is het samen oplossen van een geschil of conflict onder deskundige leiding van een onafhankelijke en onpartijdige derde: de mediator. Ieder conflict heeft in principe te maken met niet goed naar elkaar luisteren. Het begrip is dan ver te zoeken en misverstanden krijgen ruimte om te escaleren.  Mensen hebben vaak de neiging in hun eigen cocon te kruipen en vandaar uit niet meer helder te hebben wat de ander bedoelt. Problemen kunnen dan ook niet opgelost worden op dezelfde manier als ze zijn ontstaan en ik zorg ervoor dat dit inzichtelijk wordt en laat partners anders naar het probleem te kijken.

Weer echt luisteren
Ik vind het mooi als het moment is aangebroken dat beide partijen in elk geval weer de moeite doen om te horen wat de ander zegt en trachten dit te begrijpen. Als je met z’n tweeën verwikkeld bent in een verstoord communicatiepatroon, dan kom je daar samen niet meer uit. Ik ben er op uit het patroon te doorbreken, zodat er weer echt naar elkaar geluisterd wordt. Dat hoeft overigens niet te betekenen dat ze het dan met elkaar eens zijn. Wel wordt er heel duidelijk op tafel gelegd welke belangen er zijn en hoe zwaar die wegen. Als de emoties op een gegeven moment wat gaan liggen, ontstaat er een meer werkbare situatie. Soms wordt er dan besloten toch bij elkaar te blijven. Of de wegen scheiden zich en de zaak wordt op een zo goed mogelijke manier afgerond voor alle betrokkenen.

Alles goed geregeld
Scheiden is nooit leuk. Het is in emotioneel opzicht een heftige periode waarin er ook nog van alles geregeld moet worden. Vaak zijn er vragen over hoe nu verder met de kinderen, de eigen woning, de hypotheek en de verdeling van het opgebouwde pensioen. Ik help dan alles duidelijk op een rijtje te zetten en bewaar het overzicht. Als er kinderen in het spel zijn, dan zorg ik dat er een goed ouderschapsplan komt. Als het wenselijk is ben ik er ook voor kindgesprekken om te horen wat de wensen van het kind zijn en hoe het zich voelt. Want de kinderen moeten buiten het conflict van de ouders blijven! Die hebben het al zwaar genoeg! Ook het opstellen van een scheidingsconvenant en zorgen dat er een gemeenschappelijk verzoekschrift tot echtscheiding of ontbinding samenleving komt behoort tot mijn taken. Waarom mensen voor mij als mediator kiezen in plaats van voor een advocaat? Mediation is sneller, voordeliger, draagt er zorg voor dat partners weer met elkaar communiceren en bovendien informeler. En vooral de kinderen krijgen meer aandacht.

Arbeidsconflict en Zakelijke geschillen
Ik hou mij overigens niet alleen met familiezaken bezig. Daarnaast word ik veel voor arbeidsconflicten gevraagd, ook door rechtbank Gelderland.

Door mijn universitaire opleiding (sociale) Bedrijfskunde, in combinatie met mijn jarenlange ervaring als leidinggevende bij o.a. de overheid, ben ik tevens een zeer geschikte mediator voor zakelijke geschillen en geschillen in het bestuursrecht.

In arbeidsgeschillen of zakelijke geschillen is het niet anders. De communicatie moet eerst op een acceptabel niveau hersteld zijn om te kunnen spreken over oplossingen.

 

Mail (info@hg-nus) of bel (06-52047130) mij gerust voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek!

Geschreven op 20 december 2019

Heeft u een vraag? Ik help u graag!

De beroepsgroep van mediators, de Mediatorsfederatie Nederland (MfN), heeft kwaliteitseisen geformuleerd. HG-nus Mediation is daarbij aangesloten en opgenomen in het MfN-kwaliteitsregister. HG-nus past dan ook het mediationreglement, de gedragsregels en de klachtenregeling van de MfN toe.

ronald

+31 (0)6 520 471 30

info@hg-nus.nl