Hulp bij scheiden met kinderen regio Arnhem / Nijmegen

Scheiden met kinderen is heel anders dan een scheiding zonder kinderen. De relatie wordt beëindigd, maar u blijft voor altijd samen de ouders van de kinderen. Dat betekent dat u elkaar nog vele jaren daarna zult blijven zien om samen betreffende de kinderen te overleggen en beslissingen te nemen. Daarom is het juist voor ouders zo belangrijk om met een goede verstandhouding uit elkaar te gaan. U zult moeten leren om goede afspraken te maken en regelingen voor de kinderen te treffen die voor beide partijen acceptabel zijn. Sommige ouders hebben behoefte aan hulp bij scheiden met kinderen.

Benieuwd naar wat HG-nus Mediation Elst in de regio Arnhem / Nijmegen voor u kan betekenen als ondersteuning bij scheiden met kinderen? Neem dan gerust met ons contact op. Het (indien noodzakelijk online) kennismakingsgesprek is gratis.

 

kind 3 1

Het ouderschapsplan

Het ouderschapsplan is een regeling waarin ouders die uit elkaar gaan afspraken maken over hun minderjarige kinderen. Een ouderschapsplan is wettelijk verplicht voor:

  • gehuwde en geregistreerde ouders (met of zonder gezamenlijk gezag);
  • samenwonende ouders met gezamenlijk gezag.

De zorgregeling of omgangsregeling is onderdeel van het ouderschapsplan. Ouders met gezamenlijk ouderlijk gezag spreken een zorgregeling af. Deze regeling bevat afspraken over hoe ouders de zorgtaken en opvoedingstaken verdelen. Als één ouder gezag heeft, spreken de ouders een omgangsregeling af. De ouder zonder gezag is niet verantwoordelijk voor de zorg en opvoeding van het kind, maar heeft wel het recht om met het kind om te gaan.

In het ouderschapsplan moeten in ieder geval afspraken staan over:

  • hoe u de zorg en opvoeding verdeelt (zorgregeling) of de omgang met de kinderen regelt (omgangsregeling);
  • hoe u elkaar informatie geeft over belangrijke onderwerpen, bijvoorbeeld over de schoolkeuze;
  • de kosten van de verzorging en opvoeding (kinderalimentatie).

Er kunnen ook andere afspraken in het ouderschapsplan vastgelegd worden

Hulp bij het opstellen van een ouderschapsplan

Lukt het niet om samen een ouderschapsplan op te stellen, dan kunt u een mediator inschakelen om jullie bij de scheiding te ondersteunen. De kosten van deze mediator zijn in principe voor rekening van de ouders. Minder draagkrachtigen kunnen echter aanspraak maken op een tegemoetkoming in deze kosten via de Raad voor Rechtsbijstand.

kind

Kinderen en echtscheiding

Ook voor de ontwikkeling van de kinderen is het van belang dat ouders er samen goed uitkomen. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt keer op keer dat de relatie tussen ex-partners bepaalt hoeveel last kinderen van een scheiding ondervinden (zie website Villa Pinedo). Hoe beter u met elkaar omgaat, hoe minder negatief effect het heeft op het welbevinden van uw kind(eren).

Samenwerking met kindercoach en kinderpsycholoog

Bij HG-nus Mediation in Elst staat het belang van de kinderen altijd voorop. HG-nus Mediation werkt daarom nauw samen met een kindercoach en desgewenst een kinderpsycholoog. Zij kunnen helpen om de wensen en verwachtingen van de betrokken kinderen boven tafel te krijgen. Deze informatie kan meegenomen worden bij de beslissingen die u neemt als ouder.

Heeft u een vraag? Ik help u graag!

De beroepsgroep van mediators, de Mediatorsfederatie Nederland (MfN), heeft kwaliteitseisen geformuleerd. HG-nus Mediation is daarbij aangesloten en opgenomen in het MfN-kwaliteitsregister. HG-nus past dan ook het mediationreglement, de gedragsregels en de klachtenregeling van de MfN toe.

ronald

+31 (0)6 520 471 30

info@hg-nus.nl