Wie is uw mediator?

Ik ben drs. Ronald Hagénus, mediator bij HG-nus Mediation. Een ervaren en effectieve MfN-register(- en rechtbank)mediator, gecertificeerd voor zowel echtscheidingen, familie- en arbeidsconflicten alsmede zakelijke geschillen. Tevens Rechtbankmediator Arnhem en Zutphen en ingeschreven bij de Raad voor Rechtsbijstand onder nr. R20518. Landelijk werkzaam.
 
Ik laat partijen die in een conflict zitten hun conflict op een andere wijze benaderen en kom daarmee tot doeltreffende en duurzame oplossingen. Als de kern van het conflict met alle achterliggende gevoelens en belangen naar boven komt blijkt een conflict vaak een belangrijke ontwikkeling zichtbaar te maken waarin partijen elkaar soms mee kunnen nemen maar soms ook afscheid van elkaar moeten nemen.

Bij mij zullen partijen een open, neutrale en eerlijke communicatie ervaren waarbij ik bij arbeidsgeschillen en zakelijke conflicten altijd mijn kennis en ervaring als leidinggevende en bedrijfskundige maar ook mijn netwerk zal inzetten om voor partijen tot de meest optimale oplossing te komen. Daarnaast zal ik in een (echt)scheidingssituatie mij altijd inzetten voor het geluk van de kinderen, want die kunnen zich niet verdedigen in deze.

Ik ben er voor u!! Daarom bied ik u een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek aan om elkaar beter te leren kennen. En wat daarna gebeurd dat is aan u!
Waarom belt u niet direct op voor een afspraak?

Heeft u een vraag? Ik help u graag!

De beroepsgroep van mediators, de Mediatorsfederatie Nederland (MfN), heeft kwaliteitseisen geformuleerd. HG-nus Mediation is daarbij aangesloten en opgenomen in het MfN-kwaliteitsregister. HG-nus past dan ook het mediationreglement, de gedragsregels en de klachtenregeling van de MfN toe.

ronald

+31 (0)6 520 471 30

info@hg-nus.nl