Familiemediation

Bij familiemediation kunt u denken aan mediation bij bijvoorbeeld verstoorde familieverhoudingen, partnerproblematiek, scheidingsvraagstukken, ouderschapsplannen, erfeniskwesties, opvolging in familiebedrijven, agrarische mediation en vraagstukken met betrekking tot de zorg voor ouder wordende familieleden.

Heeft u interesse of wilt u meer informatie, neem dan gerust contact met ons op. Het (indien noodzakelijk online) kennismakingsgesprek is gratis.

Familie mediation hg-nus

Hoe werkt familiemediation?

Familiemediation bestaat uit gesprekken tussen u, degene(n) met wie u van mening verschilt en de familiemediator. Bij HG-nus Mediation is deze tevens MfN-registermediator. U zit in beginsel samen aan tafel, al dan niet na individuele gesprekken met de mediator onder geheimhouding. De mediator is de gespreksleider.

De familiemediation start, soms na individuele gesprekken onder geheimhouding, met in het 1e gezamenlijke gesprek het ondertekenen van een mediationovereenkomst. Daarin staan de spelregels voor de mediation en de kwestie waarover het gaat. Verder staat er een verwijzing in naar de algemene voorwaarden waaraan de MfN-registermediator en partijen zich moeten houden. Deze voorwaarden worden in de mediationovereenkomst verklaard. Zie in dit verband ook http://mfnregister.nl/

De familiemediator zorgt er vervolgens voor dat alle partijen hun verhaal kunnen doen en bevordert dat ieder zich verdiept in de belangen van de andere betrokkenen, met inbegrip van die van uw kind/kinderen. Hij of zij helpt zoeken naar oplossingen die voor ieder goed werken. Als u samen oplossingen heeft gevonden, dan zet de familiemediator die op papier. Het is dus niet de familiemediator die beslist; de partijen bij het (dreigende) conflict hakken de knoop zelf door.

Lukt het onverhoopt niet om er (geheel) via familiemediation uit te komen, dan kan de zaak altijd nog (gedeeltelijk) worden voorgelegd aan de rechter. Gelukkig slaagt bij HG-nus Mediation meer dan tweederde van alle mediations.

Familiemediation is in het algemeen sneller en goedkoper dan andere oplossingsmethoden zoals een juridische procedure of arbitrage. Nog belangrijker: deze gezamenlijk gevonden oplossing houdt ook langer stand dan een uitspraak van de rechter.

Alles over mediation

Wat is mediation?

Lees meer

Voordelen van Mediation

Lees meer

Wat is de rol van de Mediator?

Lees meer

Hoe werkt Mediation?

Lees meer

Waarom een mediator inschakelen?

Lees meer

Heeft u een vraag? Ik help u graag!

De beroepsgroep van mediators, de Mediatorsfederatie Nederland (MfN), heeft kwaliteitseisen geformuleerd. HG-nus Mediation is daarbij aangesloten en opgenomen in het MfN-kwaliteitsregister. HG-nus past dan ook het mediationreglement, de gedragsregels en de klachtenregeling van de MfN toe.

ronald

+31 (0)6 520 471 30

info@hg-nus.nl