Groepsmediation

Een groepsmediation is een mediation waar meerdere groepen betrokkenen aan deelnemen. Daarbij wordt onder een groep verstaan 2 of meer mensen, die een zodanige interactie met elkaar hebben dat zij elkaar over een weer beïnvloeden. Groepsmediation heeft als kenmerk dat daadwerkelijk meer dan 2 betrokkenen een geschil met elkaar hebben dat zij via mediation willen oplossen.

Heeft u interesse of wilt u meer informatie, neem dan gerust contact met ons op. Het (indien noodzakelijk online) kennismakingsgesprek is gratis.

HG-nus Mediation heeft een ruime ervaring in het bemiddelen van groepsgeschillen, dat wil zeggen geschillen:

  • tussen meerdere partijen (bijvoorbeeld: een gemeente, projectontwikkelaar, belangenvereniging);
  • tussen groepen (bijvoorbeeld: personeel van een zorginstelling tegenover een groep ouders);
  • waar één partij bestaat uit een groep (bijvoorbeeld: directeur tegenover zijn raad van bestuur);
  • geschillen binnen een groep (bijvoorbeeld: directeur-aandeelhouders onderling);

HG-nus Mediation wordt bij een groepsconflict vaak met de volgende vragen geconfronteerd:

  • Wat speelt er nu werkelijk binnen de groep?
  • Wie heeft met wie een conflict en wie zijn er nog meer bij betrokken?
  • Wie hebben onderling een band?
  • Welke invloed heeft de omgeving?
  • Wie betrek we bij de mediation en wie juist niet?
  • Hoe pakken we dat effectief aan?

Het aantal betrokkenen en de specifieke verhoudingen tussen hen vereisen daarom een procesontwerp op maat en vragen toepassing van specifieke werkmethoden. Bijvoorbeeld vanwege het omgaan met afvaardigingen en achterban. Afhankelijk van de omvang van de groep werkt HG-nus Mediation met een co-mediator.

Alles over mediation

Wat is mediation?

Lees meer

Voordelen van Mediation

Lees meer

Wat is de rol van de Mediator?

Lees meer

Hoe werkt Mediation?

Lees meer

Waarom een mediator inschakelen?

Lees meer

Heeft u een vraag? Ik help u graag!

De beroepsgroep van mediators, de Mediatorsfederatie Nederland (MfN), heeft kwaliteitseisen geformuleerd. HG-nus Mediation is daarbij aangesloten en opgenomen in het MfN-kwaliteitsregister. HG-nus past dan ook het mediationreglement, de gedragsregels en de klachtenregeling van de MfN toe.

ronald

+31 (0)6 520 471 30

info@hg-nus.nl