• slide image
  "Je kunt problemen niet oplossen met dezelfde denkwijze als waarmee ze zijn veroorzaakt" (Albert Einstein)
 • “Verandering kan alleen plaatsvinden indien het in het eigen belang is” (Ronald Hagénus)
 • "We hebben geen tijd om elkaar te begrijpen, maar nemen wel de tijd voor misverstanden……"
  (Thomas d’Ansembourg)
Contactgegevens
Ronald

Drs. Ronald Hagénus
Register- en rechtbank mediator
Regenboog 233
6661PP Elst
+31 6 520 471 30
info@hg-nus.nl

Gratis Kennismakingsgesprek

Groepsmediation

Conflicten kunnen zich ook tussen of binnen groepen van mensen op het werk afspelen, in je team of tussen afdelingen. Wanneer meerdere mensen betrokken zijn, kan groepsmediation efficiënt werken.

Rivaliteit op de werkvloer

Een beetje competitie is niet erg, het is zelfs aan te raden omdat het creativiteit bevordert. Maar als het zo is dat de rivaliteit schade aanbrengt omdat de samenwerking onder druk komt te staan, mensen informatie voor anderen achterhouden, dan moet er iets gedaan worden.

Dat gaat niet zomaar.
Met twee mensen ga je aan tafel zitten en praat je inhoudelijk over het probleem en ieders wensen. Maar met een groep wordt dat lastiger. Al is het alleen maar omdat de één niet voor de ander wil onderdoen of geen gezichtsverlies wil leiden. De druk van de achterban speelt dan mee. Groepsmediation kan hierbij een oplossing bieden.

Groepsmediation werkt de-escalerend

Ook als er geen openbare ruzie is, maar de samenwerking wel onder druk staat is ondersteuning door een mediator van groot belang. Conflict kost voor een organisatie gewoon geld. Een groepsmediator kan daarbij goede diensten verlenen. Zo kan hij als tussenpersoon heen en weer pendelen om de juiste informatie boven tafel te krijgen, kan hij met afgevaardigden het probleem bespreken of kan hij training en activiteiten organiseren om mensen vaardiger te maken in het omgaan met de situatie.

HG-nus Mediation wordt bij een groepsconflict vaak met de volgende vragen geconfronteerd:

 • Wat speelt er nu werkelijk binnen de team of afdeling?
 • Wie heeft met wie een conflict en wie zijn er nog meer bij betrokken?
 • Wie hebben onderling een band?
 • Welke invloed heeft de omgeving?
 • Wie betrek we bij de mediation en wie juist niet?
 • Hoe pakken we dat effectief aan?

De grotere omvang van het aantal betrokkenen en de specifieke verhoudingen vereisen daarom een procesontwerp op maat en vragen toepassing van specifieke werkmethoden. Bijvoorbeeld vanwege het omgaan met afvaardigingen en achterban. Afhankelijk van de omvang van de groep werkt HG-nus Mediation met een co-mediator. Wilt u meer informatie? Neem contact op met HG-nus. We vertellen u graag meer over het groepsmediationtraject.