• slide image
  "Je kunt problemen niet oplossen met dezelfde denkwijze als waarmee ze zijn veroorzaakt" (Albert Einstein)
 • “Verandering kan alleen plaatsvinden indien het in het eigen belang is” (Ronald Hagénus)
 • "We hebben geen tijd om elkaar te begrijpen, maar nemen wel de tijd voor misverstanden……"
  (Thomas d’Ansembourg)
Terugbelformulier

Groepsconflicten

Conflicten kunnen zich ook tussen of binnen groepen van mensen op het werk afspelen, in je team of tussen afdelingen.

Een beetje competitie is niet erg, het is zelfs aan te raden omdat het creativiteit bevordert. Maar als het zo is dat de rivaliteit schade aanbrengt omdat de samenwerking onder druk komt te staan, mensen informatie voor anderen achterhouden, dan moet er iets gedaan worden.

Dat gaat niet zomaar.
Met twee mensen ga je aan tafel zitten en praat je inhoudelijk over het probleem en ieders wensen. Maar met een groep wordt dat lastiger. Al is het alleen maar omdat de één niet voor de ander wil onderdoen of geen gezichtsverlies wil leiden. De druk van de achterban speelt dan mee.

Ook als er geen openbare ruzie is, maar de samenwerking wel onder druk staat is ondersteuning door een mediator van groot belang. Conflict kost voor een organisatie gewoon geld. Een groepsmediator kan daarbij goede diensten verlenen. Zo kan hij als tussenpersoon heen en weer pendelen om de juiste informatie boven tafel te krijgen, kan hij met afgevaardigden het probleem bespreken of kan hij training en activiteiten organiseren om mensen vaardiger te maken in het omgaan met de situatie.

HG-nus Mediation wordt bij een groepsconflict vaak met de volgende vragen geconfronteerd:

 • Wat speelt er nu werkelijk binnen de team of afdeling?
 • Wie heeft met wie een conflict en wie zijn er nog meer bij betrokken?
 • Wie hebben onderling een band?
 • Welke invloed heeft de omgeving?
 • Wie betrek we bij de mediation en wie juist niet?
 • Hoe pakken we dat effectief aan?

De grotere omvang van het aantal betrokkenen en de specifieke verhoudingen vereisen daarom een procesontwerp op maat en vragen toepassing van specifieke werkmethoden. Bijvoorbeeld vanwege het omgaan met afvaardigingen en achterban. Afhankelijk van de omvang van de groep werkt HG-nus Mediation met een co-mediator.

Wilt u weten of ook op uw werk groepsmediation kan werken? Neem dan contact op met HG-nus Mediation. Wij zijn gespecialiseerd en ervaren in groepsmediation.

image
Wat is Mediation?
Met mediation lost u samen met de andere partij uw conflict op met hulp van een onafhankelijke mediator.Het grote verschil met advocaten en rechters is dat de mediator geen standpunt inneemt, geen oplossingen bedenkt en geen beslissingen neemt. Dat doet u zelf. De mediator begeleidt u daarbij. U werkt en denkt dus zelf actief mee en u bepaalt de oplossing. Hierdoor is de oplossing vaak beter dan een opgelegde oplossing van bijvoorbeeld een rechter. De mediator kiest geen partij, maar blijft onafhankelijk en neutraal.Er gelden 2 belangrijke uitgangspunten bij mediation:1. Vertrouwelijkheid en geheimhouding In een conflict vertrouwt men elkaar meestal niet meer. Tijdens de mediation wordt er ook gewerkt aan het herstellen van het vertrouwen. Daarom valt alles wat tijdens de mediationgesprekken besproken wordt onder de geheimhoudingsplicht. Dit geldt ook voor de gespreksverslagen, overeenkomsten en zelfs voor de uitkomst van de mediation. Deze geheimhoudingsplicht geldt ook voor de mediator.In het algemeen zijn er geen derden (zoals advocaten, adviseurs) bij de mediation aanwezig. Maar soms kan het toch goed of nodig zijn dat uw advocaat of adviseur bij een gesprek aanwezig is. Bijvoorbeeld om de gevolgen van een oplossing te bepalen. Dat mag, als u het vooraf afspreekt met de andere partij en de mediator. De advocaat of adviseur behoort zich ook aan de geheimhoudingsplicht te houden.2. Vrijwilligheid Een mediation kan alleen starten als u en de andere partij aan mediation willen meedoen. U kunt niet gedwongen worden om aan mediation deel te nemen. Anders is mediation gedoemd te mislukken. Ook als een ander mediation voorstelt (bijvoorbeeld uw werkgever of op doorverwijzing van de rechter) bent u niet verplicht om deel te nemen aan de mediation. Mediation biedt veel voordelen en is geschikt voor veel verschillende conflicten. Misschien dus ook wel voor uw conflict. Het is dus belangrijk een weloverwogen keuze te maken.  Leest u voor meer informatie over mediation verder op deze website. U kunt ook overleggen met de mediationfunctionaris van de rechtbank of het gerechtshof (als u bent doorverwezen door de rechter) of met de mediator zelf.Als u kiest voor mediation, zult u actief moeten meewerken om het goed te laten verlopen. Uitgangspunt is dat u samen de wens heeft om een oplossing te vinden voor het probleem.
image
(echt)Scheiding?
Gaat u scheiden of overweegt u om te gaan scheiden? Echtscheiding is één van de meest ingrijpende gebeurtenissen in een leven. Het kost je veel energie om de scheiding in je leven in te passen en te wennen aan je nieuwe situatie. Er zijn praktische problemen die moeten worden opgelost en juridisch moet de echtscheiding goed geregeld worden.
Tegelijk moet je misschien je kinderen opvangen, je woonsituatie regelen en afspraken maken, bijvoorbeeld over alimentatie en wat er met het huis en de spullen moet gebeuren.HG-nus Mediation helpt u graag zo goed mogelijk door deze moeilijke periode heen te komen.