• slide image
    "Je kunt problemen niet oplossen met dezelfde denkwijze als waarmee ze zijn veroorzaakt" (Albert Einstein)
  • “Verandering kan alleen plaatsvinden indien het in het eigen belang is” (Ronald Hagénus)
  • "We hebben geen tijd om elkaar te begrijpen, maar nemen wel de tijd voor misverstanden……"
    (Thomas d’Ansembourg)
Terugbelformulier

Kinderen

Scheiden met kinderen, wat staat je dan te wachten?

Een (echt)scheiding met kinderen is heel anders dan een scheiding zonder kinderen. Jullie relatie met elkaar eindigt, maar jullie blijven voor altijd samen de ouders van jullie kinderen. Dat betekent dat jullie elkaar zullen blijven zien. Samen beslissingen zullen moeten nemen. Ook over vele jaren. Daarom is het juist voor ouders zo belangrijk dat jullie goed uit elkaar gaan. Dat jullie leren om eerlijke afspraken te maken. En regelingen te treffen waar jullie beide tevreden mee zijn.

scheiden met kinderen

Ook voor de ontwikkeling van jullie kinderen is het heel belangrijk dat jullie er samen goed uitkomen. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt keer op keer dat de relatie tussen ex-partners bepaalt, hoeveel last kinderen van een scheiding hebben (zie website Vila Pinedo). Hoe beter jullie met elkaar omgaan, hoe minder effect het heeft op hun welbevinden.

Het Ouderschapsplan

Een van de belangrijkste pijlers van een Scheidingsmediation traject, ook wel scheidingsbemiddeling genoemd, is het Ouderschapsplan, niet voor niets inmiddels wettelijk verplicht voor scheidende ouders. Hierin leggen jullie de afspraken vast over de omgangsregeling of co-ouderschap, alimentatie en de manier waarop je elkaar als ouders over de kinderen informeert. Ook moeten jullie aangeven hoe de kinderen betrokken zijn bij het opstellen van het ouderschapsplan. Kinderen vanaf twaalf jaar worden door de rechtbank bijna altijd opgeroepen om hun eigen visie te geven, ook in mediation.

Bij HG-nus Mediation staat het belang van de kinderen altijd centraal. HG-nus Mediation werkt daarom nauw samen met een kindercoach en desgewenst een kinderpsycholoog. Zij kunnen helpen om de wensen en verwachtingen van jullie kinderen boven tafel te krijgen. Deze informatie kan meegenomen worden bij de beslissingen die jullie nemen als ouders.

Scheiden met kinderen, wat nu?

Bent u van plan om te gaan scheiden en hebben jullie kinderen? Dit is natuurlijk een lastige situatie voor u en uw kinderen. Hiermee kan ik u helpen. Neem daarom vrijblijvend contact op en we bekijken de mogelijkheden voor u!

image
Wat is Mediation?
Met mediation lost u samen met de andere partij uw conflict op met hulp van een onafhankelijke mediator.Het grote verschil met advocaten en rechters is dat de mediator geen standpunt inneemt, geen oplossingen bedenkt en geen beslissingen neemt. Dat doet u zelf. De mediator begeleidt u daarbij. U werkt en denkt dus zelf actief mee en u bepaalt de oplossing. Hierdoor is de oplossing vaak beter dan een opgelegde oplossing van bijvoorbeeld een rechter. De mediator kiest geen partij, maar blijft onafhankelijk en neutraal.Er gelden 2 belangrijke uitgangspunten bij mediation:1. Vertrouwelijkheid en geheimhouding In een conflict vertrouwt men elkaar meestal niet meer. Tijdens de mediation wordt er ook gewerkt aan het herstellen van het vertrouwen. Daarom valt alles wat tijdens de mediationgesprekken besproken wordt onder de geheimhoudingsplicht. Dit geldt ook voor de gespreksverslagen, overeenkomsten en zelfs voor de uitkomst van de mediation. Deze geheimhoudingsplicht geldt ook voor de mediator.In het algemeen zijn er geen derden (zoals advocaten, adviseurs) bij de mediation aanwezig. Maar soms kan het toch goed of nodig zijn dat uw advocaat of adviseur bij een gesprek aanwezig is. Bijvoorbeeld om de gevolgen van een oplossing te bepalen. Dat mag, als u het vooraf afspreekt met de andere partij en de mediator. De advocaat of adviseur behoort zich ook aan de geheimhoudingsplicht te houden.2. Vrijwilligheid Een mediation kan alleen starten als u en de andere partij aan mediation willen meedoen. U kunt niet gedwongen worden om aan mediation deel te nemen. Anders is mediation gedoemd te mislukken. Ook als een ander mediation voorstelt (bijvoorbeeld uw werkgever of op doorverwijzing van de rechter) bent u niet verplicht om deel te nemen aan de mediation. Mediation biedt veel voordelen en is geschikt voor veel verschillende conflicten. Misschien dus ook wel voor uw conflict. Het is dus belangrijk een weloverwogen keuze te maken.  Leest u voor meer informatie over mediation verder op deze website. U kunt ook overleggen met de mediationfunctionaris van de rechtbank of het gerechtshof (als u bent doorverwezen door de rechter) of met de mediator zelf.Als u kiest voor mediation, zult u actief moeten meewerken om het goed te laten verlopen. Uitgangspunt is dat u samen de wens heeft om een oplossing te vinden voor het probleem.
image
(echt)Scheiding?
Gaat u scheiden of overweegt u om te gaan scheiden? Echtscheiding is één van de meest ingrijpende gebeurtenissen in een leven. Het kost je veel energie om de scheiding in je leven in te passen en te wennen aan je nieuwe situatie. Er zijn praktische problemen die moeten worden opgelost en juridisch moet de echtscheiding goed geregeld worden.
Tegelijk moet je misschien je kinderen opvangen, je woonsituatie regelen en afspraken maken, bijvoorbeeld over alimentatie en wat er met het huis en de spullen moet gebeuren.HG-nus Mediation helpt u graag zo goed mogelijk door deze moeilijke periode heen te komen.