• slide image
    "Je kunt problemen niet oplossen met dezelfde denkwijze als waarmee ze zijn veroorzaakt" (Albert Einstein)
  • “Verandering kan alleen plaatsvinden indien het in het eigen belang is” (Ronald Hagénus)
  • "We hebben geen tijd om elkaar te begrijpen, maar nemen wel de tijd voor misverstanden……"
    (Thomas d’Ansembourg)
Contactgegevens
Ronald

Ronald Hagénus
Register- en rechtbank mediator
Regenboog 233
6661PP Elst
+31 6 520 471 30
info@hg-nus.nl

Over HG-nus Mediation

HG-nus Mediation ontzorgt!
Conflicten hebben een grote impact op het dagelijks leven van degenen die er bij betrokken zijn. Mensen zijn niet altijd in staat om hun conflicten zelf op te lossen en vragen hiervoor steeds vaker advies of hulp aan professionals. Er zijn verschillende wegen om tot een oplossing te komen. Te denken valt aan een gesprek onder begeleiding van een derde (een goede bekende, of een mediator) of een juridische procedure . Elke oplossingsroute heeft zijn voor- en nadelen.

HG-nus Mediation geeft ondersteuning aan partijen die een conflict met elkaar hebben, alsmede aan professionals zoals (sociale of medische) hulpverleners, leidinggevenden, etc., die regelmatig met conflicten worden geconfronteerd.

Kwaliteitsbewaking
Als cliënt wilt u zeker weten dat uw mediator zijn vak goed verstaat. De mediator moet onafhankelijk zijn en neutraal.

Mediation naast rechtspraak
Bij mediation lossen partijen samen hun conflicten op via bemiddeling van een onafhankelijke derde, de registermediator. Ook als er al een gerechtelijke procedure loopt, kunt u
alsnog kiezen voor mediation. Beter is natuurlijk het niet tot een gerechtelijke procedure te laten komen, en direct voor mediation te kiezen. Zowel bij scheiding, arbeidsconflict of zakelijk geschil.
Meer informatie over mediation naast rechtspraak ziet en leest u in de volgende video daarover.

 

De beroepsgroep van mediators, de Mediatorsfederatie Nederland (MfN), heeft kwaliteitseisen geformuleerd. HG-nus Mediation is daarbij aangesloten en opgenomen in het MfN-kwaliteitsregister. HG-nus past dan ook het mediationreglement, de gedragsregels en de klachtenregeling van de MfN toe.