Geschikt voor alle soorten conflicten
Deskundige gespreksbegeleiding
Gratis kennismakingsgesprek
MfN-kwaliteitsregister

Arbeidsmediation

Een conflict met uw collega of werkgever kan veel stress met zich meebrengen. U gaat met tegenzin naar uw werk, uw prestaties lijden er onder en ook thuis bent u niet zichzelf. Arbeidsmediation kan hierbij worden ingezet om de arbeidsrelatie en het plezier in het werk weer te herstellen.

Arbeidsmediation - oplossing

Verstoorde arbeidsrelatie verhelpen met arbeidsmediation

Een conflict op het werk leidt geregeld tot een verstoorde arbeidsrelatie. De beëindiging van het dienstverband is een veel gekozen oplossing. Na heftig duw- en trekwerk bepaalt de rechter hoeveel geld betaald moet worden en zijn beide partijen ontevreden: de werknemer verliest zijn baan, de werkgever een werknemer.

Arbeidsrelatie herstellen met arbeidsmediation

Arbeidsmediation kan in een vroeg stadium de arbeidsrelatie herstellen. Verbetering van de communicatie is in veel gevallen een goede eerste stap om tot een oplossing te komen. Voorkom dat de situatie escaleert en schakel op tijd hulp in om de arbeidsrelatie te herstellen.

Een aantal voorbeelden van arbeidsmediation zijn:

  • maatwerk in re-integratie
  • verziekte werkverhouding
  • einde dienstverband (exit mediation)
  • arbeidsgeschil
  • negatieve beoordeling en arbeidsongeschiktheid
  • groepsmediation

Vaststellingsovereenkomst

Wanneer beide partijen tot afspraken zijn gekomen in het mediationtraject, dan worden deze afspraken vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Deze overeenkomst is de afsluiting van een geslaagd mediationtraject en biedt zowel de werkgever als de werknemer houvast en duidelijkheid. Beide partijen ondertekenen de overeenkomst. Deze is dan ook bindend.


Wat als beide partijen niet tot een overeenkomst komen?

Indien het beide partijen niet lukt om samen met een mediator tot een oplossing te komen waarbij de samenwerking wordt gecontinueerd, dan kan er over gegaan worden op exit-mediation. Exit-mediation richt zich op het goed beëindigen van de arbeidsrelatie onder voorwaarden die voor zowel de werknemer als de werkgever gunstig zijn.

Wilt u meer informatie over arbeidsmediation of wilt u weten of ook op uw werk groepsmediation kan werken? Neem dan contact op met HG-nus Mediation. Wij zijn gespecialiseerd en ervaren in arbeidsmediation en groepsmediation. Het (indien noodzakelijk online) kennismakingsgesprek is gratis.

 

Alles over mediation

Wat is mediation?

Lees meer

Voordelen van Mediation

Lees meer

Wat is de rol van de Mediator?

Lees meer

Hoe werkt Mediation?

Lees meer

Waarom een mediator inschakelen?

Lees meer

Heeft u een vraag? Ik help u graag!

De beroepsgroep van mediators, de Mediatorsfederatie Nederland (MfN), heeft kwaliteitseisen geformuleerd. HG-nus Mediation is daarbij aangesloten en opgenomen in het MfN-kwaliteitsregister. HG-nus past dan ook het mediationreglement, de gedragsregels en de klachtenregeling van de MfN toe.

ronald

+31 (0)6 520 471 30

info@hg-nus.nl