• slide image
    "Je kunt problemen niet oplossen met dezelfde denkwijze als waarmee ze zijn veroorzaakt" (Albert Einstein)
  • “Verandering kan alleen plaatsvinden indien het in het eigen belang is” (Ronald Hagénus)
  • "We hebben geen tijd om elkaar te begrijpen, maar nemen wel de tijd voor misverstanden……"
    (Thomas d’Ansembourg)
Contactgegevens
Ronald

Ronald Hagénus
Register- en rechtbank mediator
Regenboog 233
6661PP Elst
+31 6 520 471 30
info@hg-nus.nl

Burenruzie

Een prettige woonomgeving is heel belangrijk. Zou het niet ideaal zijn om in een gezellige wijk te wonen waar je voldoende privacy hebt, maar waar misschien op zijn tijd ook eens een leuk feestje wordt georganiseerd? Helaas kan het ook gebeuren dat je het minder treft met je buren. Een voortslepende burenruzie verhindert je woongenot.

De meeste burenruzies ontstaan door overlast. Het kan onder meer gaan om overlast door te harde muziek die tot veel te laat in de avond door blijft gaan. Het kan ook zijn dat je overlast ondervindt doordat je buren erg luidruchtig zijn en veel feestjes geven. Misschien erger je je wel aan hun blaffende hond. Een ander probleem kan stankoverlast zijn omdat je buren de vuilnis niet op tijd wegbrengen, de uitwerpselen van hun huisdieren niet opruimen of voortdurend aan het barbecueën zijn. En verder zijn er ruzies over de erfafscheiding, rook, verkeerde schutting, uitzicht, overhangende takken, lekkende dakgooten wat al niet tussen buren speelt.

Wanneer je last hebt van je buren is het het beste wanneer je ze hier op een rustige manier over aanspreekt. Leg uit waar je last van hebt en probeer om hier samen een goede oplossing voor te vinden. In veel gevallen zal het probleem hiermee uit de wereld geholpen zijn. Word je klacht niet serieus genomen of ontstaat er een burenruzie die steeds verder escaleert, dan is het verstandig om een objectieve derde in te schakelen om een einde aan het probleem te maken. Je kunt hierbij denken aan een mediator.

Een mediator is erin getraind om partijen die een conflict hebben op een objectieve manier bij te staan en om beide partijen dichter bij elkaar te brengen. Je wordt samen met je buren via enkele mediationgesprekken onder leiding van een ervaren mediator gestimuleerd om samen tot een oplossing te komen. Het is voor beide partijen van essentieel belang dat het woongenot wordt hersteld.

Soms hebben burenruzies te maken met onvrede over een verleende vergunning. U kunt altijd een bezwaarschrift indienen, maar het is goed om daarnaast aan de gemeente (meestal de afdeling juridische zaken) te vragen of zij akkoord gaan met een mediation voor de onderhavige kwestie. Steeds meer gemeenten zijn daartoe bereid en meestal willen ze ook nog wel de mediator betalen.

Let op: u bent niet verplicht de mediator die de gemeente voorstelt (niet zelden een ambtenaar uit een andere gemeente) te accepteren. U heeft het volste recht ook dan te kiezen voor HG-nus Mediation.

Wanneer je erin slaagt om je burenruzie op te lossen met behulp van mediation, kun je je de weg naar de rechter besparen. Ook daar heeft iedereen voordeel van. Een gerechtelijke procedure kan erg lang duren en is bovendien zeer kostbaar. Verder zal het de relatie met je buren niet ten goede komen. In plaats van dat je zelf samen met je buren tot een aanvaardbare oplossing komt, zal de rechter bepalen wat er moet gebeuren. Je hebt de oplossing dus niet meer in eigen hand.

Het belangrijkste probleem van de beslechting van de burenruzie via de rechter is dat ook nà de uitspraak van de rechter (of van de Rijdende Rechter), je nog steeds naast diezelfde buren woont. Wat is dan nog de waarde van de procedure “winnen”? Er is weliswaar een juridisch probleem opgelost, maar het menselijke omgangsprobleem met de buren woekert in de regel gewoon voort. Daarom is mediation de beste remedie bij een burenruzie.

Het is ook goed om te weten dat de meeste mediations van HG-nus Mediation succesvol zijn. Niet verwonderlijk, want dat is waar de mediator speciaal voor is opgeleid: de verstoorde communicatie tussen buren helpen verbeteren, uiteindelijk leidend tot duurzame vrede tussen u en uw buren.