• slide image
    "Je kunt problemen niet oplossen met dezelfde denkwijze als waarmee ze zijn veroorzaakt" (Albert Einstein)
  • “Verandering kan alleen plaatsvinden indien het in het eigen belang is” (Ronald Hagénus)
  • "We hebben geen tijd om elkaar te begrijpen, maar nemen wel de tijd voor misverstanden……"
    (Thomas d’Ansembourg)
Contactgegevens
Ronald

Drs. Ronald Hagénus
Register- en rechtbank mediator
Regenboog 233
6661PP Elst
+31 6 520 471 30
info@hg-nus.nl

Gratis Kennismakingsgesprek

Hulp bij burenruzie

Een prettige woonomgeving is heel belangrijk. Zou het niet ideaal zijn om in een gezellige wijk te wonen waar u voldoende privacy heeft, maar waar misschien op zijn tijd ook eens een leuk feestje wordt georganiseerd? Helaas kan het ook gebeuren dat u het minder treft met uw buren. Een voortslepende burenruzie verhindert uw woongenot.

Heeft u hulp nodig bij burenruzie of wilt u meer informatie, neem dan gerust contact met ons op. Het (indien noodzakelijk online) kennismakingsgesprek is gratis.


Hoe ontstaan burenruzies

De meeste burenruzies ontstaan door overlast. Het kan onder meer gaan om overlast door te harde muziek die tot veel te laat in de avond door blijft gaan. Het kan ook zijn dat u overlast ondervindt doordat uw buren erg luidruchtig zijn en veel feestjes geven.

Misschien ergert uw zich wel aan hun blaffende hond. Een ander probleem kan stankoverlast zijn omdat uw buren de vuilnis niet op tijd wegbrengen, de uitwerpselen van hun huisdieren niet opruimen of voortdurend aan het barbecueën zijn. En verder zijn er ruzies over de erfafscheiding, rook, verkeerde schutting, uitzicht, overhangende takken, lekkende dakgooten wat al niet tussen buren speelt.


Hulp bij burenruzie nodig?

Wanneer u last heeft van uw buren, dan is het verstandig dat u ze hier op een rustige manier over aanspreekt. Leg uit waar u last van heeft en probeer om hier samen een goede oplossing voor te vinden. In veel gevallen zal het probleem hiermee uit de wereld geholpen zijn. Word uw klacht niet serieus genomen of ontstaat er een burenruzie die steeds verder escaleert, dan is het verstandig om een objectieve derde in te schakelen om u beide te ondersteunen om een einde aan het probleem te maken. Wanneer u hulp bij burenruzie nodig heeft, kunt u hierbij  aan een mediator denken.


Mediation bij burenruzie

Een mediator is erin getraind om partijen die een conflict hebben op een objectieve manier bij te staan en om beide partijen dichter bij elkaar te brengen. U wordt samen met uw buren via enkele mediationgesprekken onder leiding van een ervaren mediator gestimuleerd om samen tot een oplossing te komen. Het is voor beide partijen van essentieel belang dat het woongenot wordt hersteld.

Soms hebben burenruzies te maken met onvrede over een verleende vergunning. U kunt altijd een bezwaarschrift indienen, maar het is goed om daarnaast aan de gemeente (meestal de afdeling juridische zaken) te vragen of zij akkoord gaan met een mediation voor de onderhavige kwestie. Steeds meer gemeenten zijn daartoe bereid en meestal willen ze ook nog wel de mediator betalen.

Let op: u bent niet verplicht de mediator die de gemeente voorstelt (niet zelden een ambtenaar uit een andere gemeente) te accepteren. U heeft het volste recht ook dan te kiezen voor HG-nus Mediation.

Wanneer u erin slaagt om uw burenruzie op te lossen met behulp van mediation, kunt u daarmee de weg naar de rechter besparen. Ook daar heeft iedereen voordeel van. Een gerechtelijke procedure kan erg lang duren en is bovendien zeer kostbaar. Verder zal het de relatie met uw buren niet ten goede komen. In plaats van dat u zelf samen met uw buren tot een aanvaardbare oplossing komt, zal de rechter bepalen wat er moet gebeuren. U heeft de oplossing dus niet meer in eigen hand.

Het belangrijkste probleem van de beslechting van de burenruzie via de rechter is dat ook nà de uitspraak van de rechter (of van de Rijdende Rechter), u nog steeds naast diezelfde buren woont. Wat is dan nog de waarde van het “winnen” van de procedure? Er is weliswaar een juridisch probleem opgelost, maar het menselijke omgangsprobleem met de buren woekert in de regel gewoon voort. Daarom is hulp bij ruzie door middel van mediation de beste remedie bij een burenruzie.

Het is ook goed om te weten dat de meeste mediations van HG-nus Mediation succesvol zijn. Niet verwonderlijk, want dat is waar de mediator speciaal voor is opgeleid: de verstoorde communicatie tussen buren helpen verbeteren, uiteindelijk leidend tot duurzame vrede tussen u en uw buren.

Het kennismakingsgesprek is gratis.