foto3 768x512

Alimentatie

Alimentatie is een bijdrage in de kosten die iemand heeft om te kunnen leven. Wanneer u gaat scheiden, maakt u samen met uw (ex-)partner afspraken over de alimentatie. Het gaat om een bedrag dat u regelmatig krijgt of moet betalen. Als u niet genoeg inkomsten heeft om van te leven, kunt u alimentatie krijgen.

U moet alimentatie betalen als u een onderhoudsplicht heeft voor een ex-partner of kind. En deze persoon heeft niet genoeg geld om van te leven, rekening houdende met de situatie gedurende de relatie. Er zijn dus twee soorten alimentatie: kinderalimentatie en partneralimentatie. De hoogte van de alimentatie hangt van verschillende factoren af.

Wie heeft een onderhoudsplicht en alimentatieplicht?

  • ouders voor hun kinderen;
  • getrouwde en geregistreerde partners;

Heeft u interesse of wilt u meer informatie over alimentatie? Neem dan gerust contact met ons op. Het kennismakingsgesprek is gratis.

Ouders voor hun kinderen

Ouders moeten voor hun kinderen de kosten van de verzorging en opvoeding betalen totdat de kinderen 18 jaar zijn. Daarna moeten ouders de kosten van levensonderhoud en studie betalen, totdat het jongmeerderjarige kind 21 jaar wordt.

Gaat u als ouders uit elkaar? Dan moet u nog steeds samen de kosten voor uw kinderen betalen. U spreekt hier een regeling voor af. De ouder die de kinderen niet verzorgt betaalt meestal alimentatie voor de kinderen aan de verzorgende ouder. Dit moet totdat de kinderen 21 jaar worden. Het maakt niet uit of u het gezag hebt of niet.

Is uw kind 18, 19 of 20 jaar en heeft het zelf genoeg geld om van te leven? Dan kunt u met uw kind overleggen om de alimentatie te stoppen. Komt u er samen niet uit? Dan kunt u aan de rechter vragen of de alimentatie kan stoppen.


Onderhoudsplicht

Let op: ook als u geen ouder bent, maar wel samen met uw partner gezag heeft over zijn of haar kind, heeft u een onderhoudsplicht. Heeft u geen gezamenlijk gezag meer, bijvoorbeeld als u gaat scheiden? Dan heeft u nog steeds een onderhoudsplicht als niet-ouder. Deze duurt net zo lang als de tijd dat u samen het gezag had. Soms kan de rechter een langere periode vaststellen. Lees meer in het informatieblad ‘Gezag, omgang en informatie’.

Een stiefouder heeft ook een onderhoudsplicht tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap. Het maakt niet uit of u gezag heeft over het kind of niet. Belangrijk is wel dat het kind hoort bij het gezin van de eigen ouder en de stiefouder.

Als u uit elkaar gaat, maakt het voor de onderhoudsplicht wel uit of u gezag heeft of niet. Gaat u uit elkaar en had u geen gezag? Dan heeft u geen onderhoudsplicht meer. Als u wel gezag hebt, heeft u dus nog wel een onderhoudsplicht.

Getrouwde en geregistreerde partners

Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap? Dan moet u elkaar onderhouden. U betaalt allebei voor de kosten van het huishouden. U kunt daar in de huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden andere afspraken over maken. Deze afspraken kunt u later nog veranderen. Dat moet u dan alleen of samen aan de rechter vragen.

Ex-partners

Als u officieel uit elkaar gaat, houdt de onderhoudsplicht niet op. Hebt u niet genoeg inkomsten? Dan moet uw ex-partner meestal alimentatie betalen. Dit moet totdat u met iemand anders trouwt of een geregistreerd partnerschap sluit. Ook als u gaat samenwonen met een ander alsof u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt, stopt de alimentatie.

HG-nus Mediation helpt u de alimentatie samen zodanig vast te stellen dat beide partijen tevreden zijn over de uitkomst, uiteraard binnen de daarvoor geldende wettelijke kaders. Maar er is veel mogelijk!

Meer informatie over alimentatie treft u aan op de site van de Rijksoverheid.

Heeft u een vraag? Ik help u graag!

De beroepsgroep van mediators, de Mediatorsfederatie Nederland (MfN), heeft kwaliteitseisen geformuleerd. HG-nus Mediation is daarbij aangesloten en opgenomen in het MfN-kwaliteitsregister. HG-nus past dan ook het mediationreglement, de gedragsregels en de klachtenregeling van de MfN toe.

ronald

+31 (0)6 520 471 30

info@hg-nus.nl