Geschikt voor alle soorten conflicten
Deskundige gespreksbegeleiding
Gratis kennismakingsgesprek
MfN-kwaliteitsregister

Scheidingsmediator

Gaat u scheiden of overweegt u om te gaan scheiden? Echtscheiding is één van de meest ingrijpende gebeurtenissen in een leven. Het kost u veel energie om de scheiding in uw leven in te passen en te wennen aan de nieuwe situatie.

Er zijn praktische problemen die moeten worden opgelost en juridisch moet de echtscheiding goed geregeld worden.
Tegelijk moet u misschien uw kinderen opvangen, uw woonsituatie regelen en afspraken maken, bijvoorbeeld over alimentatie en wat er met het huis en de spullen moet gebeuren.


Een scheidingsmediator inschakelen of wilt u meer informatie, neem dan gerust contact met ons op. Het (indien noodzakelijk online) kennismakingsgesprek is gratis.

HG nus scheidingsmediator 2 768x512

Scheidingsmediator bij echtscheidingen

Iedere scheiding is maatwerk. Echtscheiding, geregistreerd partnerschap, samenwoners (met of zonder samenlevingscontract), etc.. Sommigen zijn er zo uit. Anderen hebben begeleiding van een scheidingsmediator nodig om de gesprekken op gang te helpen. Ook de details verschillen. Maar dit is wat u ongeveer kunt verwachten bij een scheiding:

 • kennismakingsgesprek;
 • drie tot zes mediationgesprekken van maximaal 2 uur;
 • afsluitend gesprek;
 • berekeningen van kinder- en partneralimentatie;
 • opstellen ouderschapsplan;
 • scheidingsconvenant opstellen;
 • opstellen gemeenschappelijk verzoekschrift tot echtscheiding door de advocaat;
 • indienen van het verzoekschrift bij de Rechtbank door de advocaat;
 • voor kinderen vanaf 12 jaar een oproep van de rechter om gehoord te worden;
 • het inschrijven van de echtscheiding in het huwelijksgoederenregister van de Burgerlijke Stand door tussenkomst van de advocaat.

Echtscheidingsconvenant samen opstellen met scheidingsmediator

Een (echt)scheidingsconvenant is een document waarin u en uw partner de afspraken vastleggen die u rondom de (echt)scheiding gemaakt heeft. Voor getrouwden en geregistreerde partners moet dit echtscheidingsconvenant samen met het gezamenlijk verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank worden ingediend.
Bij het opstellen van een (echt)scheidingsconvenant worden o.a. de volgende onderwerpen opgenomen:

 • afspraken over de kinderen in het ouderschapsplan: hoofdverblijf van de kinderen, omgangsregeling, kinderalimentatie, etc.;
 • partneralimentatie;
 • afspraken over de verdeling van de inboedel;
 • afspraken omtrent de echtelijke woning;
 • afspraken over het verdelen van (spaar)geld;
 • afspraken over het pensioen;
 • Etcetra.

Niet bij alle echtscheidingen wordt een echtscheidingsconvenant opgesteld. U moet namelijk wel met uw huwelijkspartner over een aantal zaken tot overeenstemming kunnen komen. Soms gaat daar een intensieve en/of emotionele onderhandeling aan vooraf.

U kunt, om afspraken te maken, beiden een advocaat inschakelen. Echter, u kunt ook samen contact opnemen met scheidingsmediator Ronald Hagénus van HG-nus Mediation voor het opstellen van een echtscheidingsconvenant. De ervaring leert dat een echtscheidingsprocedure een stuk goedkoper is en sneller verloopt wanneer beide partijen elkaar kunnen vinden, en de afspraken langer standhouden.

Wanneer gescheiden?

Als er overeenstemming is bereikt over een echtscheidingsconvenant, kan de echtscheidingsprocedure snel afgerond worden. Er kan dan namelijk een echtscheidingsverzoek worden ingediend (vaak op gemeenschappelijke basis) met als bijlage het echtscheidingsconvenant. De rechter zal de afspraken die in het convenant staan dan bekrachtigen. Door de formele bevestiging van de rechter kunnen de afspraken in de toekomst zonder tussenkomst van een rechter worden afgedwongen, mocht er onenigheid ontstaan.

Een voorbeeld: Jaap en Wendy gaan scheiden. Ze besluiten gezamenlijk een advocaat in te schakelen die voor hen een echtscheidingsconvenant opstelt. In dit convenant wordt vastgelegd dat Jaap 1.000 euro bruto per maand aan partneralimentatie aan Wendy zal betalen. Ook wordt er een omgangsregeling afgesproken voor hun zoontje Jasper. Via de rechtbank wordt een gemeenschappelijk echtscheidingsverzoek ingediend. De rechter spreekt de echtscheiding uit en bekrachtigt het echtscheidingsconvenant.
Een aantal maanden na de echtscheiding krijgen Jaap en Wendy ruzie. Jaap vindt dat hij Jasper veel te weinig mag zien en stopt met het betalen van alimentatie. Door de bekrachtiging van het echtscheidingsconvenant kan Wendy zonder tussenkomst van de rechter een deurwaarder inschakelen.
Als de rechter de echtscheiding heeft bekrachtigd, moet dit besluit worden vastgelegd in het huwelijksgoederenregister waar het huwelijk of het geregistreerd partnerschap is vastgelegd. Als het gerechtelijk besluit daarin is opgenomen, pas dan is men formeel gescheiden of het geregistreerd partnerschap ontbonden.

Scheidingsmediator Ronald Hagénus van HG-nus Mediation begeleidt u natuurlijk tijdens dit gehele proces.

 

Alles over mediation

Wat is mediation?

Lees meer

Voordelen van Mediation

Lees meer

Wat is de rol van de Mediator?

Lees meer

Hoe werkt Mediation?

Lees meer

Waarom een mediator inschakelen?

Lees meer

Heeft u een vraag? Ik help u graag!

De beroepsgroep van mediators, de Mediatorsfederatie Nederland (MfN), heeft kwaliteitseisen geformuleerd. HG-nus Mediation is daarbij aangesloten en opgenomen in het MfN-kwaliteitsregister. HG-nus past dan ook het mediationreglement, de gedragsregels en de klachtenregeling van de MfN toe.

ronald

+31 (0)6 520 471 30

info@hg-nus.nl