• slide image
    "Je kunt problemen niet oplossen met dezelfde denkwijze als waarmee ze zijn veroorzaakt" (Albert Einstein)
  • “Verandering kan alleen plaatsvinden indien het in het eigen belang is” (Ronald Hagénus)
  • "We hebben geen tijd om elkaar te begrijpen, maar nemen wel de tijd voor misverstanden……"
    (Thomas d’Ansembourg)
Contactgegevens
Ronald

Drs. Ronald Hagénus
Register- en rechtbank mediator
Regenboog 233
6661PP Elst
+31 6 520 471 30
info@hg-nus.nl

Gratis Kennismakingsgesprek

Familiemediation

Bij familiemediation kunt u denken aan mediation bij bijvoorbeeld verstoorde familieverhoudingen, partnerproblematiek, scheidingsvraagstukken, ouderschapsplannen, erfeniskwesties, opvolging in familiebedrijven, agrarische mediation en vraagstukken met betrekking tot de zorg voor ouder wordende familieleden.

Heeft u interesse of wilt u meer informatie, neem dan gerust contact met ons op. Het (indien noodzakelijk online) kennismakingsgesprek is gratis.

Ouders discussiëren met kind erbij


Hoe werkt familiemediation

Familiemediation bestaat uit gesprekken tussen u, degene(n) met wie u van mening verschilt en de familiemediator. Bij HG-nus Mediation is deze tevens MfN-registermediator. U zit in beginsel samen aan tafel, al dan niet na individuele gesprekken met de mediator onder geheimhouding. De mediator is de gespreksleider.

De familiemediation start met het ondertekenen van een mediationovereenkomst. Daarin staan de spelregels voor de mediation en de kwestie waarover het gaat. Verder staat er een verwijzing in naar de algemene voorwaarden waaraan de MfN-registermediator en partijen zich moeten houden. Deze voorwaarden worden in de mediationovereenkomst verklaard. Zie in dit verband ook http://mfnregister.nl/login-registermediator/condities/

De familiemediator zorgt er vervolgens voor dat alle partijen hun verhaal kunnen doen en bevordert dat ieder zich verdiept in de belangen van de andere betrokkenen, met inbegrip van die van uw kind/kinderen. Hij of zij helpt zoeken naar oplossingen die voor ieder goed werken. Als u samen oplossingen heeft gevonden, dan zet de familiemediator die op papier. Het is dus niet de familiemediator die beslist; de partijen bij het (dreigende) conflict hakken de knoop door.

Lukt het onverhoopt niet om er (geheel) via familiemediation uit te komen, dan kan de zaak altijd nog (gedeeltelijk) worden voorgelegd aan de rechter. Gelukkig slaagt bij HG-nus Mediation meer dan tweederde van alle mediations.

Familiemediation is in het algemeen sneller en goedkoper dan andere oplossingsmethoden zoals een juridische procedure of arbitrage. Nog belangrijker: deze gezamenlijk gevonden oplossing houdt ook langer stand dan een uitspraak van de rechter.