• slide image
  "Je kunt problemen niet oplossen met dezelfde denkwijze als waarmee ze zijn veroorzaakt" (Albert Einstein)
 • “Verandering kan alleen plaatsvinden indien het in het eigen belang is” (Ronald Hagénus)
 • "We hebben geen tijd om elkaar te begrijpen, maar nemen wel de tijd voor misverstanden……"
  (Thomas d’Ansembourg)
Contactgegevens
Ronald

Drs. Ronald Hagénus
Register- en rechtbank mediator
Regenboog 233
6661PP Elst
+31 6 520 471 30
info@hg-nus.nl

Gratis Kennismakingsgesprek

Groepsmediation

Een groepsmediation is een mediation waar meerdere groepen betrokkenen aan deelnemen. Daarbij wordt onder een groep verstaan 2 of meer mensen, die een zodanige interactie met elkaar hebben dat zij elkaar over een weer beïnvloeden. Groepsmediation heeft als kenmerk dat daadwerkelijk meer dan 2 betrokkenen een geschil met elkaar hebben dat zij via mediation willen oplossen.

Heeft u interesse of wilt u meer informatie, neem dan gerust contact met ons op. Het (indien noodzakelijk online) kennismakingsgesprek is gratis.

HG-nus Mediation heeft een ruime ervaring in het bemiddelen van groepsgeschillen, dat wil zeggen geschillen:

 • tussen meerdere partijen (bijvoorbeeld: een gemeente, projectontwikkelaar, belangenvereniging);
 • tussen groepen (bijvoorbeeld: personeel van een zorginstelling tegenover een groep ouders);
 • waar één partij bestaat uit een groep (bijvoorbeeld: directeur tegenover zijn raad van bestuur);
 • geschillen binnen een groep (bijvoorbeeld: directeur-aandeelhouders onderling);

HG-nus Mediation wordt bij een groepsconflict vaak met de volgende vragen geconfronteerd:

 • Wat speelt er nu werkelijk binnen de groep?
 • Wie heeft met wie een conflict en wie zijn er nog meer bij betrokken?
 • Wie hebben onderling een band?
 • Welke invloed heeft de omgeving?
 • Wie betrek we bij de mediation en wie juist niet?
 • Hoe pakken we dat effectief aan?

De grotere omvang van het aantal betrokkenen en de specifieke verhoudingen vereisen daarom een procesontwerp op maat en vragen toepassing van specifieke werkmethoden. Bijvoorbeeld vanwege het omgaan met afvaardigingen en achterban. Afhankelijk van de omvang van de groep werkt HG-nus Mediation met een co-mediator.