HG-nus Mediation in Elst ontzorgt!

Conflicten hebben een grote impact op het dagelijks leven van degenen die erbij betrokken zijn. Mensen zijn niet altijd in staat om hun conflicten zelf op te lossen en vragen hiervoor steeds vaker advies of hulp aan professionals. Er zijn verschillende wegen om tot een oplossing te komen. Te denken valt aan een gesprek onder begeleiding van een derde (een goede bekende, of een mediator) of een juridische procedure. Elke oplossingsroute heeft zijn voor- en nadelen.
HG-nus Mediation geeft ondersteuning aan partijen die een conflict met elkaar hebben, alsmede aan professionals zoals (sociale of medische) hulpverleners, leidinggevenden, etc., die regelmatig met conflicten worden geconfronteerd.

Heeft u interesse of wilt u meer informatie, neem dan gerust contact met ons op. Het (indien noodzakelijk online) kennismakingsgesprek is gratis.

Kwaliteitsbewaking

Als cliënt wilt u zeker weten dat uw mediator zijn vak goed verstaat. De mediator moet onafhankelijk zijn en neutraal.

Mediation naast rechtspraak

Bij mediation lossen partijen samen hun conflicten op via bemiddeling van een onafhankelijke derde, de registermediator. Ook als er al een gerechtelijke procedure loopt, kunt u
alsnog kiezen voor mediation. Beter is natuurlijk het niet tot een gerechtelijke procedure te laten komen, en direct voor mediation te kiezen. Zowel bij scheidingarbeidsconflict of zakelijk geschil.
Meer informatie over mediation naast rechtspraak ziet en leest u in de volgende video daarover.


Heeft u een vraag? Ik help u graag!

De beroepsgroep van mediators, de Mediatorsfederatie Nederland (MfN), heeft kwaliteitseisen geformuleerd. HG-nus Mediation is daarbij aangesloten en opgenomen in het MfN-kwaliteitsregister. HG-nus past dan ook het mediationreglement, de gedragsregels en de klachtenregeling van de MfN toe.

ronald

+31 (0)6 520 471 30

info@hg-nus.nl