Mediation en Overheid

De overheid heeft veel belang bij een open en klantvriendelijke relatie met de burger. Besturen gaat immers veel efficiënter en wordt veel effectiever als de burger ‘meewerkt’. Om bezwaarzaken te voorkomen of voor een snelle oplossing van bezwaarzaken en conflicten zijn echter nieuwe vaardigheden vereist. Door gebruik te maken van (interne) mediators of door ambtenaren te trainen in conflictmanagement vaardigheden en (pre)mediation-technieken kan de overheid doelgerichter communiceren en zich naar de burger veel klantgerichter opstellen.

De overheid hecht ook belang aan het goed oplossen van interne geschillen. Ook ambtenarengeschillen worden steeds vaker en met steeds meer succes via (pre)mediationtechnieken opgelost. Dit leidt tot grotere medewerkerstevredenheid en minder procedures.

Heeft u interesse of wilt u meer informatie, neem dan gerust contact met ons op. Het (indien noodzakelijk online) kennismakingsgesprek is gratis.

Mediation en overheid

Mogelijke conflicten die zich lenen voor een oplossing via mediation, kunnen zijn:

  • enkelvoudige geschillen tussen twee partijen, bijvoorbeeld over een erfscheiding, overlast (geluid, overhangende bomen), geweigerde vergunningen, etc.;
  • meervoudige geschillen tussen meerdere partijen. Denk bijvoorbeeld aan verkeersbesluiten, bezwaren van omwonenden tegen bedrijven, grote infrastructurele werken (wegen, waterbouw);
  • beleidsmediation, bijvoorbeeld met betrekking tot (gemeentelijk of provinciaal) milieubeleid.

Complexe besluitvormingstrajecten, met een grote kans op belangentegenstellingen, kunnen leiden tot conflicten tussen meerdere partijen. Hierbij kunnen meerdere overheden betrokken zijn. Denk aan de ontwikkeling van een woonwijk, een windmolenpark of de aanleg van een pijpleiding door de Waddenzee over bijvoorbeeld bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen, natuur.

Mediation is dus zeer geschikt voor conflicten met de overheid. Ook in de fase voorafgaand aan een geschil kan gebruik worden gemaakt van mediation. Steeds meer gemeenten en provincies zetten bij (dreigende) conflicten het instrument mediation in.

Voor mediation in conflicten met de overheid is een gespecialiseerde mediator nodig. Mediations op dit gebied verschillen namelijk van mediations op andere terreinen. Er zijn vaak meerdere partijen betrokken zoals overheden, belangengroepen, bedrijven en omwonenden.

Ervaring en specifieke kennis van het beleidsterrein zijn eveneens belangrijk. Immers, hiermee kan de mediator het proces om te komen tot een oplossing beter begeleiden en de onderlinge belangen en wensen boven tafel krijgen.

HG-nus Mediation heeft zich, door ervaring en opleidingen, gespecialiseerd in mediation met de overheid. Neem gerust contact met ons op voor een kennismakingsgesprek.

Let op: u bent niet verplicht de mediator die de gemeente voorstelt (niet zelden een ambtenaar uit een andere gemeente) te accepteren. U heeft het volste recht ook dan te kiezen voor de registermediator van HG-nus Mediation en daarmee verzekerd te zijn van een hoog kwaliteitsniveau.

Alles over mediation

Wat is mediation?

Lees meer

Voordelen van Mediation

Lees meer

Wat is de rol van de Mediator?

Lees meer

Hoe werkt Mediation?

Lees meer

Waarom een mediator inschakelen?

Lees meer

Heeft u een vraag? Ik help u graag!

De beroepsgroep van mediators, de Mediatorsfederatie Nederland (MfN), heeft kwaliteitseisen geformuleerd. HG-nus Mediation is daarbij aangesloten en opgenomen in het MfN-kwaliteitsregister. HG-nus past dan ook het mediationreglement, de gedragsregels en de klachtenregeling van de MfN toe.

ronald

+31 (0)6 520 471 30

info@hg-nus.nl