• slide image
  "Je kunt problemen niet oplossen met dezelfde denkwijze als waarmee ze zijn veroorzaakt" (Albert Einstein)
 • “Verandering kan alleen plaatsvinden indien het in het eigen belang is” (Ronald Hagénus)
 • "We hebben geen tijd om elkaar te begrijpen, maar nemen wel de tijd voor misverstanden……"
  (Thomas d’Ansembourg)
Contactgegevens
Ronald

Drs. Ronald Hagénus
Register- en rechtbank mediator
Regenboog 233
6661PP Elst
+31 6 520 471 30
info@hg-nus.nl

Kennisdeling

Beter communiceren door te luisteren

Pas wanneer je luistert om te begrijpen, in plaats van om te reageren, ontstaat er echt contact

Alfred Adler schrijft in Mensenkennis (2016, Bijleveld Utrecht) over ‘gevoelsintuïtie’. Dit is een gave die volgens hem bij mensen zeer sterk is ontwikkeld. Volgens Adler is het “onmogelijk met een ander mens werkelijk contact te krijgen zonder zich in zijn toestand te verplaatsen, zonder aan te voelen wat er in hem omgaat” (pag. 60). Hij geeft vervolgens een aantal voorbeelden (pag. 61) waaruit deze gevoelsintuïtie zou blijken. Hierbij lijkt Adler geen verschil te maken tussen het kunnen meevoelen met andere mensen (compassie) en het kunnen invoelen in anderen (empathie).

Verschil empathie en compassie

Het begrip ‘empathie’ komt van het Griekse ‘em-patheia’. Het betekent letterlijk ‘in gevoel’ en wordt in de volksmond gebruikt als ‘invoelen’ ( het kunnen voelen wat de ander voelt) en ‘met de ander mee lijden’ als het een onaangenaam gevoel betreft. Het is een tijdelijk voelen wat de ander voelt en daar in opgaan, soms zelfs in vast komen te zitten. Je bent niet meer vrij van de pijn die je ziet en voelt in de ander. Het onderscheid tussen de ander en jezelf wordt wazig.

Het begrip ‘compassie’ komt uit het Latijn. Hoewel de betekenis samenhangt met het Griekse ‘sympathie’, dat letterlijk ‘mee-lijden’ of ‘samen ondergaan’ betekent, verwijst compassie eerder naar ‘mededogen’, dat ‘mede ondergaan’ betekent en meeleven veronderstelt. Het is niet zo zeer een gevoel als wel een mentaliteit: je ervaart betrokkenheid en leeft met de ander mee. Je beseft wat het betekent wat de ander voelt. Niet alleen cognitief kun je het perspectief van de ander innemen, maar ook gevoelsmatig. Je bent je er goed van bewust dat de ander iets voelt en dat jij mee resoneert. Je voelt wat jij zou voelen in een dergelijke situatie, niet wat de ander voelt. Er is een duidelijk onderscheid tussen de ander en jezelf.

Compassie leidt tot actie

Momenteel wordt er veel onderzoek gedaan naar het verschil tussen empathie en compassie. Onder andere door door Tania Singer, hoogleraar aan het Max Planck instituut te Leipzig. Uit haar onderzoek blijkt dat empathie mensen uit put, kan leiden tot het nemen van verkeerde beslissingen en zelfs tot burn out verschijnselen. Terwijl compassie ertoe leidt dat mensen zich prettiger voelen en in beweging komen om anderen bij te staan. Meevoelen met de ander in de vorm van ‘voelen voor de ander’ vanuit de wens dat het de ander goed gaat.

Professor Paul Bloom van Yale wijst in een artikel (Wall Street Journal, 2 december 2016) op de risico’s die er aan empathie kleven. Empathie kan leiden tot eenzijdigheid in oordelen en ook uitmonden in wreedheid en agressie. Bloom noemt compassie in veel gevallen nuttiger dan empathie.

Gevoelsintuïtie

Wanneer we verder lezen in Mensenkennis, zien we dat Adler de term ‘gevoelsintuïtie’ in verband brengt met ons aangeboren gemeenschapsgevoel. Hij noemt gemeenschapsgevoel een ‘kosmisch gevoel, een afspiegeling van de samenhang van al het universele dat in ons leeft’ (pag. 61). De band met het universele is volgens Adler ‘een onverbrekelijk deel van ons innerlijk en stelt ons in staat ons in te leven in de dingen die buiten onszelf liggen’. Zonder gemeenschapsgevoel, zonder ons onvoorwaardelijk verbonden te voelen met de wereld om ons heen, is er naar volgens Adler geen compassie mogelijk. Adler noemt als voorbeeld een kind dat dieren plaagt of martelt. Het kind zou volgens hem niet martelen als het de pijn kon meevoelen die het dier zou ervaren (compassie) en ook niet als het zich verbonden zou voelen met het dier (gemeenschapsgevoel).

Unieke levensstijl
Nu ontwikkelt ieder mens een eigen unieke levensstijl, met daarin een eigen wijze van zich verbonden, geaccepteerd, en waardevol voelen in relatie met andere mensen. Niet iedereen ontwikkeld een levensstijl met daarin de overtuiging ‘ik ben oké zoals ik ben, ik hoor er onvoorwaardelijk bij’. Veel mensen zijn gaan geloven dat zij er voorwaardelijk bij horen. Zij denken eerst iets te moeten doen of laten, eerst iets te moeten bewijzen of ervaren, willen zij zich erbij voelen horen. Hun privé logica en bewegingsstijl helpt hen vervolgens ‘veilig te blijven’ dan wel ‘in veiligheid te brengen’.

Zonder zich hiervan altijd bewust te zijn, denken en handelen zij vaak op basis van hun eigen perspectief en uit eigen belang. Dit leidt op de lange termijn vaak tot gevoelens als stress, pijn, irritatie, afwijzing, afkeuring, waardeloosheid en eenzaamheid. Niet alleen bij betrokkene zelf, ook bij anderen die de gevolgen van hun gedrag ervaren. Het perspectief innemen van de ander en meevoelen met de ander lijkt geblokkeerd wanneer mensen geloven dat ze tekort komen of te kort schieten.

Compassie en gemeenschapsgevoel

Een voorwaardelijk gevoel van verbondenheid, belemmert vaak de ontwikkeling van gemeenschapsgevoel en de ontwikkeling van compassie. Terwijl nu juist dit vermogen tot meevoelen en meeleven ons in staat stelt ons echt verbonden te voelen met elkaar. Gemeenschapsgevoel en ons vermogen tot compassie versterken elkaar.

Gelukkig kunnen we als mensen leren hoe we met anderen mee kunnen leven. Onderzoek wijst uit dat we hierdoor vriendelijker en behulpzamer worden. We houden meer rekening met andere mensen en zijn milder in ons oordeel over anderen.

Ik zou daar aan toe willen voegen: onderzoek vooral je persoonlijke levensstijl. Onderzoek of je onbewust voorwaardelijke condities hanteert op basis van onrealistische beelden van jezelf, van anderen en van de wereld. Onderzoek wat je weerhoudt om je er onvoorwaardelijk bij te voelen horen en van waarde te weten. En stel je ideeën vervolgens op een realistische en optimistische manier bij.

Ik help je daar graag bij.

Drs. Ronald Hagénus, registermediator

Geschreven op 24 januari 2020

Deel dit bericht:

image
Wat is Mediation?

Wat is Mediation?

Mediation is professionele bemiddeling bij een conflict. Met mediation kunt u op nette wijze uw conflict met de andere partij oplossen. Dit gebeurt met de hulp van een onafhankelijke mediator. Het grote verschil tussen een mediator en advocaten & rechters is dat de mediator geen standpunt inneemt, geen oplossingen bedenkt en geen beslissingen neemt. Dat doet u allemaal zelf, terwijl de mediator u begeleidt. Bij Mediation staan beide partijen dan ook altijd achter de uiteindelijke oplossing, want hier komt u zelf mee. Om wat voor soort conflict het ook gaat, zolang er van beide kanten de bereidheid bestaat om over een oplossing te onderhandelen, heeft mediation kans van slagen. [video width="1280" height="720" mp4="https://www.hg-nus-mediation.nl/wp-content/uploads/2014/07/rech-rvdr-20160818-idr75li1t-web-hd.mp4"][/video] Bij mediation gelden er twee belangrijke uitgangspunten: vertrouwelijkheid & geheimhouding en vrijwilligheid. Tijdens de mediation word er naast het vinden van een oplossing ook gewerkt aan het herstellen van het vertrouwen in elkaar. Alles wat tijdens de mediationgesprekken besproken wordt, valt onder de geheimhoudingsplicht die geldt voor alle deelnemers aan het gesprek. Daarnaast kunt u alleen aan mediation doen wanneer alle partijen vrijwillig meewerken. Mediation is een vorm van bemiddeling die is gebaseerd op vrijwilligheid. Juist daarom werkt mediation vaak goed om tot een oplossing te komen. -----

Wat is een Mediator?

Een mediator is iemand die professioneel bemiddelt tussen twee of meer partijen bij een conflict. Deze onafhankelijke en professionele bemiddelaar helpt u om samen tot een oplossing te komen. Een mediator is altijd neutraal en kiest geen partij. De mediator is een specialist in het begeleiden van onderhandelingen. Tijdens de mediation staan vrijwilligheid en zelf de beslissingen voor een oplossing nemen centraal. De mediator gaat samen met u en de andere partij op zoek naar een oplossing voor het probleem door u weer met elkaar te laten communiceren. Tijdens dit proces oordeelt de mediator niet. Conflicten/situaties waarbij u bijvoorbeeld een mediator kunt inzetten om tot een oplossing te komen, zijn een scheiding, een zakelijk conflict met werkgever/werknemer en een burenruzie. -----

Wat doet een Mediator?

Een mediator bemiddelt op onafhankelijke wijze tussen partijen. Op deskundige wijze biedt de mediator u bemiddeling aan om tot een oplossing van het probleem te komen, maar evengoed om weer op een normale manier met elkaar in gesprek te gaan. De mediator bevordert de communicatie tussen partijen, want alleen met open communicatie kan een conflict goed opgelost worden. Tijdens de mediation zet de mediator allerlei technieken in om tot een oplossing voor alle partijen te komen. Stap één is altijd het bewerkstelligen van een gezonde dialoog waarin deelnemers naar elkaar luisteren, pas daarna gaat de mediator over op de kern van het probleem. Wie bijvoorbeeld graag in goed overleg wil scheiden, kan een mediator inschakelen om het scheidingsproces te begeleiden. -----

Wat is de rol van de Mediator?

De rol van de mediator is altijd neutraal tijdens een mediationgesprek. Voorafgaand aan het gesprek informeert de mediator u telefonisch, per mail, of in een intakegesprek over het verloop van een mediation. Wanneer u kiest voor een intakegesprek zal deze afspraak gepland worden op een neutrale locatie. Met een kop thee of koffie op een rustige locatie bespreekt de mediator vervolgens de ins en outs van mediation met u. Na dit intakegesprek ontvangt u ook schriftelijk informatie van de mediator, zodat u die thuis nog eens rustig kunt doorlezen. Tijdens de mediation is de mediator een soort gespreksleider die open en eerlijke communicatie tussen beide partijen stimuleert. Op deze manier kunt u beiden op een prettige manier uw standpunt en argumenten uitspreken. Het is de rol van de mediator om u te begeleiden en regelmatig vragen te stellen om zo het juridische geschil en de belangen van beide partijen duidelijk op tafel te krijgen. Ondanks dat u bij mediation zelf tot een oplossing van het geschil dient te komen, kan de mediator wel suggesties doen als dit de voortgang bevordert. Als u uiteindelijk samen tot een oplossing bent gekomen, zal de mediator dit vastleggen in een zogeheten vaststellingsovereenkomst. -----

Waarom een Mediator inschakelen?

Mediation is geschikt voor allerlei soorten conflicten. In vergelijking met naar een rechter stappen, is mediation meestal sneller en ook zeker goedkoper. Ook is een mediator inzetten vaan een minder ingrijpende stap dan procederen. Wat de kosten betreft is mediation ook een optie waarmee u meer geld (en tijd) bespaart. Wie voor mediation wil kiezen om een geschil op te lossen, moet echter wel zeker weten dat beide partijen vrijwillig meewerken, vrijwilligheid is één van de belangrijkste voorwaarden voor mediation. In de meeste gevallen is het resultaat van mediation succesvol en is er een goede afloop. -----

Voordelen van Mediation

Mediation kent diverse voordelen, met name ten opzichte van een advocaat inschakelen bij een conflict. Wij hebben de belangrijkste voordelen van mediation voor u op een rij gezet:
 • Geschikt voor alle soorten conflicten;
 • Meestal sneller en goedkoper dan procederen;
 • Minder ingrijpend dan naar de rechter stappen;
 • Bevordert en verbetert allereerst de onderlinge relatie en communicatie;
 • U lost zelf het conflict op;
 • Beide partijen zullen zich kunnen vinden in de uitkomst;
 • Binnen het proces staan respect voor elkaar en open communicatie centraal;
 • Deskundige gesprekbegeleiding;
 • Ruimte voor creatieve oplossingen.
-----

Nadelen van Mediation

Ondanks de vele voordelen die mediation kent, zijn er ook nadelen. Zo is mediation gebaseerd op vrijwilligheid. Om mediation in te kunnen zetten bij uw conflict moeten alle partijen hier vrijwillig mee instemmen, anders werkt het niet. Evenals bij rechtspraak kost mediation ook geld (en tijd). Als achteraf blijkt dat toch niet alle partijen zich werkelijk voldoende willen inspannen om tot een oplossing te komen, dan is de mediation geld- en tijdverspilling. Een serieuze en actieve inbreng is een vereiste voor geslaagde mediation en als dat er niet inzit, is mediation geen optie. Daarnaast kan een mediator nooit een beslissing afdwingen en zal dit ook niet proberen. U moet zelf de knoop doorhakken en dat kan voor sommigen lastiger zijn dan een einduitspraak van de rechter. Tot slot dient u zich bij mediation ook in te leven in het standpunt van de andere partij, waardoor u zich niet enkel kunt focussen op uw eigen belangen en argumenten. Dit kan als vervelend ervaren worden. Het is dus belangrijk om, naast goed naar de ander te luisteren, ook te kunnen gunnen en los te kunnen laten. -----

Hoe werkt Mediation?

Mediation werkt op basis van vrijwilligheid en vertrouwelijkheid. Hierbij probeert u dus samen met de andere partij tot een oplossing te komen. Mediation bestaat uit gesprekken tussen u, de ander en de mediator van HG-nus Mediation, als onafhankelijke bemiddelaar. U zit samen aan tafel. De mediator is de gespreksleider en begeleidt het proces. Dit proces start met het ondertekenen van een overeenkomst, de mediationovereenkomst. Daarin staan de spelregels van mediation en waarover het conflict gaat. Het is niet gebruikelijk dat advocaten deelnemen aan de gesprekken, maar verboden is het niet. Als de andere partij ermee instemt, mag u een advocaat meenemen. Omgekeerd geldt hetzelfde, de andere partij mag ook een advocaat meenemen als u daarmee instemt. Bedenk daarbij wel dat het bij mediation niet draait om het juridische 'gelijk' maar om een voor iedereen aanvaardbare oplossing. Bij het eerste mediationgesprek vertellen de partijen hun kant van het conflict aan de mediatorom allereerst duidelijkheid te scheppen. De mediator bewaakt de structuur tijdens het gesprek en begeleidt het proces. Aan het eind van iedere bijeenkomst vat de mediator de voortgang samen. Als de kern van het probleem boven water is, kan het onderhandelen beginnen. In de onderhandelingsfase gaan betrokkenen onder leiding van de mediator constructief aan oplossingen werken. Aan het einde van de succesvolle mediation worden de gemaakte afspraken en de oplossing voor het probleem vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. U ondertekent deze overeenkomst allebei. Hiermee verklaart u dat u zich houdt aan de afspraken. Na ondertekening van de vaststellingsovereenkomst is de mediation afgerond. -----

Wat kost een Mediator?

Het uurtarief van HG-nus Mediation is marktconform. De partijen die een mediator inschakelen betalen die kosten gezamenlijk. Doorgaans worden deze kosten gelijk verdeeld, maar de partijen kunnen onderling natuurlijk tot een andere oplossing komen. Gemiddeld duurt mediation tussen de 2 en 6 gesprekken van 2 uur, afhankelijk van het type conflict. Voor het mediationtraject begint, maakt u afspraken over de kosten en de verdeling daarvan. Ook wanneer mediation mislukt, moeten de gemaakte kosten aan de mediator worden betaald. Let wel: in de praktijk is het al gauw goedkoper een conflict via mediation op te lossen dan via de advocaat of rechter.

Te duur? Bijdrage in de kosten voor mediation mogelijk

Als u beneden een bepaalde inkomensgrens valt, komt u in aanmerking voor een bijdrage in de kosten voor mediation. Uw mediator bij HG-nus Mediation kan een aanvraag hiervoor doen bij de Raad voor Rechtsbijstand (dit heet: een toevoeging aanvragen). De Raad kent alleen een bijdrage toe, als het om een serieus conflict gaat. -----

De voorwaarden voor Mediation

Mediation is werken aan úw oplossing. De twee belangrijkste uitgangspunten van mediation zijn vrijwilligheid en vertrouwelijkheid. Dit zijn twee voorwaarden voor mediation die zelfs vastliggen in het MfN Mediationreglement. Verder zijn onderstaande voorwaarden van toepassing voor mediation:
 • Tijdens het mediationproces geldt een staakt-het-vuren voor andere acties en eventuele lopende procedures;
 • Vanuit een positieve benadering zetten beide partijen zich in om aan een oplossing te werken;
 • Wie spreekt namens een organisatie heeft voldoende mandaat om bindende afspraken te kunnen maken;
 • Alles wat we bespreken tijdens de mediation blijft vertrouwelijk, tenzij anders afgesproken onderling;
 • De afspraken die we maken zijn pas bindend als die in een schriftelijke overeenkomst aan het einde van de mediation zijn vastgelegd.
Mediation is echt een vorm van conflictoplossing waar u vrijwillig aan mee moet werken, niemand kan worden verplicht om aan een mediation mee te doen. Dankzij deze voorwaarde kunt u erop rekenen dat de partijen serieus willen proberen onderling een oplossing te vinden voor het probleem. -----

Wat doet een Mediator bij Scheiding?

Bij een scheiding zorgt de mediator ervoor dat u op een respectvolle manier uit elkaar kunt gaan en daarbij goede afspraken op papier krijgt. Iedere scheiding is maatwerk en iedereen heeft op een ander niveau behoefte aan begeleiding. De scheidingsmediator van HG-nus Mediation houdt een kennismakingsgesprek met u, waarna in totaal zo’n drie tot zes mediationgesprekken van maximaal 2 uur zullen volgen. In een afsluitend gesprek worden vervolgens alle opgestelde documenten ondertekend. Zaken die een mediator met u doorneemt of die de mediator voor u regelt wanneer u gaat scheiden, zijn de berekeningen van kinder- en partneralimentatie, het opstellen van het ouderschapsplan, scheidingsconvenant en de voorbereidingen voor het gemeenschappelijk verzoekschrift tot echtscheiding door de advocaat, het indienen van het verzoekschrift bij de Rechtbank door de advocaat en het inschrijven van de echtscheiding in het huwelijksgoederenregister van de Burgerlijke Stand door tussenkomst van de advocaat. Daarnaast kan er voor kinderen vanaf 12 jaar een oproep van de rechter komen om gehoord te worden. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen. -----

Wat doet een Mediator bij Arbeidsconflicten?

Wanneer u te maken heeft met een conflict met uw werkgever, werknemer of een collega medewerker, kan een mediator goed helpen uw arbeidsconflict op te lossen. De mediator zorgt ervoor dat u weer open met elkaar gaat communiceren om de arbeidsrelatie te herstellen. Het komt veel voor dat de beëindiging van het dienstverband de gekozen oplossing is. Als u dit eigenlijk niet wilt, kan mediation in ieder geval zorgen voor een verbetering van de onderlinge communicatie en daarmee wellicht voor het behoud van de samenwerking. Voorbeelden van arbeidsmediation zijn: maatwerk in re-integratie, groepsmediation en een verziekte werkhouding. -----

Wat doet een Mediator bij Zakelijke Conflicten?

Als er sprake is van een zakelijk conflict, dan kan een mediator hulp bieden bij het oplossen van dit zakelijk geschil. Bij een zakelijk geschil is er vaak sprake van strijdige belangen en dit kan, intern of extern, problemen veroorzaken. Het beslechten van een zakelijk conflict betekent vaak een breuk met uw klant, leverancier of partner. Probeer te allen tijde te voorkomen dat u het conflict te lang laat duren en de problemen voor u uitschuift. Het proces met advocaten of incassobureaus dat daarna kan volgen maakt het conflict vaak enkel explosiever. Mediation kan helpen om (vroegtijdig) het conflict te sussen en om duidelijke afspraken te kunnen maken waar beide partijen achterstaan. Met ondersteuning van HG-nus Mediation kan een zakelijk conflict vaak beter, sneller en met een goedkoper resultaat worden opgelost dan met andere pogingen. Voorbeelden van zakelijke conflicten zijn: aandeelhoudersconflicten, de splitsing van een maatschappij, bedrijfsovername, een internationaal conflict en een langlopend huurgeschil. -----

Wanneer is mediation mogelijk?

Bij mediation komt u samen met de wederpartij tot een oplossing. Het gaat er daarbij minder om wie er juridisch 'gelijk' heeft, maar om een oplossing die voor iedereen aanvaardbaar is. Zolang er van beide kanten bereidheid bestaat om naar een oplossing te zoeken, heeft mediation kans van slagen. -----

Wat als het niet lukt tot een oplossing te komen?

Lukt het helemaal niet om er via mediation uit te komen, dan kan de zaak altijd nog worden voorgelegd aan de rechter. Het kan natuurlijk ook zijn dat de kwestie voor een deel via mediation wordt opgelost, maar op een of meer onderdelen een beslissing van de rechter nodig is. Bijvoorbeeld over de verdeling van uw bezittingen, terwijl u binnen de mediation wel tot afspraken over de kinderen bent gekomen. De gesprekken die tijdens de mediation zijn gevoerd blijven bij de juridische procedure buiten beschouwing, om u en de ander de ruimte te geven vrijuit te praten en open met elkaar te onderhandelen. Tijdens het laatste gesprek wordt afgesproken welke informatie en stukken mogen worden ingebracht bij de juridische procedure. -----

Kwaliteit van de mediator

Alle bij de Raad voor Rechtsbijstand ingeschreven mediators staan ingeschreven in het kwaliteitsregister van de Mediatorsfederatie Nederland (MfN). Zo ook uw mediator bij HG-nus Mediation. Daarnaast is hij, naast bedrijfskundige, ook zeer ervaren en succesvol. Heeft u een klacht over een mediator die betrekking heeft op de mediation, dan kunt u zich richten tot de MfN. Ronald Hagénus is als mediator onder andere werkzaam in Arnhem, WageningenNijmegen, Doetinchem, Elst, Lingewaard, Bemmel en Huissen.
image
Scheidingsmediator?
Gaat u scheiden of overweegt u om te gaan scheiden? Echtscheiding is één van de meest ingrijpende gebeurtenissen in een leven. Het kost u veel energie om de scheiding in uw leven in te passen en te wennen aan de nieuwe situatie. Er zijn praktische problemen die moeten worden opgelost en juridisch moet de echtscheiding goed geregeld worden.
Tegelijk moet u misschien uw kinderen opvangen, uw woonsituatie regelen en afspraken maken, bijvoorbeeld over alimentatie en wat er met het huis en de spullen moet gebeuren. Een scheidingsmediator inschakelen of wilt u meer informatie, neem dan gerust contact met ons op. Het (indien noodzakelijk online) kennismakingsgesprek is gratis.
 

Scheidingsmediator bij echtscheidingenRing afgeven samen met scheidingsmediator

Iedere scheiding is maatwerk. Echtscheiding, geregistreerd partnerschap, samenwoners (met of zonder samenlevingscontract), etc.. Sommigen zijn er zo uit. Anderen hebben begeleiding van een scheidingsmediator nodig om de gesprekken op gang te helpen. Ook de details verschillen. Maar dit is wat u ongeveer kunt verwachten bij een scheiding:
 • kennismakingsgesprek;
 • drie tot zes mediationgesprekken van maximaal 2 uur;
 • afsluitend gesprek;
 • berekeningen van kinder- en partneralimentatie;
 • opstellen ouderschapsplan;
 • scheidingsconvenant opstellen;
 • opstellen gemeenschappelijk verzoekschrift tot echtscheiding door de advocaat;
 • indienen van het verzoekschrift bij de Rechtbank door de advocaat;
 • voor kinderen vanaf 12 jaar een oproep van de rechter om gehoord te worden;
 • het inschrijven van de echtscheiding in het huwelijksgoederenregister van de Burgerlijke Stand door tussenkomst van de advocaat.

 

Echtscheidingsconvenant samen opstellen met scheidingsmediator

Een (echt)scheidingsconvenant is een document waarin u en uw partner de afspraken vastleggen die u rondom de (echt)scheiding gemaakt heeft. Voor getrouwden en geregistreerde partners moet dit echtscheidingsconvenant samen met het gezamenlijk verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank worden ingediend. Bij het opstellen van een (echt)scheidingsconvenant worden o.a. de volgende onderwerpen opgenomen:
 • afspraken over de kinderen in het ouderschapsplan: hoofdverblijf van de kinderen, omgangsregeling, kinderalimentatie, etc.;
 • partneralimentatie;
 • afspraken over de verdeling van de inboedel;
 • afspraken omtrent de echtelijke woning;
 • afspraken over het verdelen van (spaar)geld;
 • afspraken over het pensioen; Etcetera.
Niet bij alle echtscheidingen wordt een echtscheidingsconvenant opgesteld. U moet namelijk wel met uw huwelijkspartner over een aantal zaken tot overeenstemming kunnen komen. Soms gaat daar een intensieve en/of emotionele onderhandeling aan vooraf. U kunt, om afspraken te maken, beiden een advocaat inschakelen. Echter, u kunt ook samen contact opnemen met scheidingsmediator Ronald Hagénus van HG-nus Mediation voor het opstellen van een echtscheidingsconvenant. De ervaring leert dat een echtscheidingsprocedure een stuk goedkoper is en sneller verloopt wanneer beide partijen elkaar kunnen vinden, en de afspraken langer standhouden.
 

Wanneer gescheiden?

Als er overeenstemming is bereikt over een echtscheidingsconvenant, kan de echtscheidingsprocedure snel afgerond worden. Er kan dan namelijk een echtscheidingsverzoek worden ingediend (vaak op gemeenschappelijke basis) met als bijlage het echtscheidingsconvenant. De rechter zal de afspraken die in het convenant staan dan bekrachtigen. Door de formele bevestiging van de rechter kunnen de afspraken in de toekomst zonder tussenkomst van een rechter worden afgedwongen, mocht er onenigheid ontstaan. Een voorbeeld: Jaap en Wendy gaan scheiden. Ze besluiten gezamenlijk een advocaat in te schakelen die voor hen een echtscheidingsconvenant opstelt. In dit convenant wordt vastgelegd dat Jaap 1.000 euro bruto per maand aan partneralimentatie aan Wendy zal betalen. Ook wordt er een omgangsregeling afgesproken voor hun zoontje Jasper. Via de rechtbank wordt een gemeenschappelijk echtscheidingsverzoek ingediend. De rechter spreekt de echtscheiding uit en bekrachtigt het echtscheidingsconvenant. Een aantal maanden na de echtscheiding krijgen Jaap en Wendy ruzie. Jaap vindt dat hij Jasper veel te weinig mag zien en stopt met het betalen van alimentatie. Door de bekrachtiging van het echtscheidingsconvenant kan Wendy zonder tussenkomst van de rechter een deurwaard Als de rechter de echtscheiding heeft bekrachtigd, moet dit besluit worden vastgelegd in het huwelijksgoederenregister waar het huwelijk of het geregistreerd partnerschap is vastgelegd. Als het gerechtelijk besluit daarin is opgenomen, pas dan is men formeel gescheiden of het geregistreerd partnerschap ontbonden. Scheidingsmediator Ronald Hagénus van HG-nus Mediation begeleidt u natuurlijk tijdens dit gehele proces. [embed]https://www.youtube.com/watch?v=22mo5fLn7pM[/embed]