Scheidingsmediator Nijmegen

Uw (ex-)partner en u hebben gekozen voor een echtscheiding en willen de echtscheiding op een zo goed mogelijke manier afhandelen. Scheiden is voor iedereen moeilijk en de periode is al zwaar genoeg, u wil daarom zo goed mogelijke afspraken maken om, nu én op een later moment, conflicten te voorkomen. Als u gaat scheiden en woont in Nijmegen, kunt u dan wellicht het beste kiezen voor een scheidingsmediator in Nijmegen.

Voordelen Mediation bij echtscheiding

Bij een scheiding lopen de emoties vaak hoog op, waardoor de communicatie tussen uw (ex-)partner en u moeizaam kan verlopen. Mediation kan helpen uw conflict op te lossen door bemiddeling, dit wordt dan gedaan door een scheidingsmediator uit Nijmegen. Met mediation komt u vaak snel tot een oplossing, kunnen problemen en meningsverschillen besproken worden en uit de wereld geholpen worden, waardoor het contact na de mediation behouden kan blijven indien u dit wenst. U bepaalt zelf, samen met uw (ex-) partner welke afspraken gemaakt worden. Mediation is maatwerk met een focus op het maken van goede afspraken toegespitst op uw specifieke situatie.

De juiste afhandeling van uw echtscheiding in Nijmegen

Gaat u scheiden in Nijmegen en bent u op zoek naar de juiste mediator? HG-nus Mediation kan u ondersteunen bij het maken van de juiste afspraken voor uw situatie. HG-nus Mediation geeft ondersteuning aan partijen die een conflict met elkaar hebben en is aangesloten bij de Mediatorsfederatie Nederland, welke kwaliteitseisen voor mediation heeft geformuleerd. HG-nus is dan ook opgenomen in het kwaliteitsregister van de MfN en past het mediationreglement, de gedragsregels en de klachtenregeling van de MfN toe. HG-nus Mediation verzekerd u dan ook van een kwalitatieve, onafhankelijke en neutrale afhandeling van uw echtscheiding in Nijmegen, waarmee u ontzorgt wordt en tot een passende oplossing komt voor uw situatie. Zo verloopt uw echtscheiding in Nijmegen op een eerlijke, menselijke manier waarmee verder conflict voorkomen wordt. HG-nus Mediation kan u helpen bij mediation bij scheidingen, maar daarnaast ook bij het opstellen van een ouderschapsplan, de scheidingsconvenant, eventuele afspraken maken over het betalen van alimentatie, het indienen van een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding en eventuele verdere bemiddeling tussen conflicten of onbesproken zaken.

Een echtscheiding is voor iedereen moeilijk, HG-nus Mediation helpt u deze moeilijke periode door te komen door middel van bemiddeling en conflictoplossing.

Ronald Hagénus is als scheidingsmediator onder andere werkzaam in Arnhem, Elst, Nijmegen en Overbetuwe.

Heeft u een vraag? Ik help u graag!

De beroepsgroep van mediators, de Mediatorsfederatie Nederland (MfN), heeft kwaliteitseisen geformuleerd. HG-nus Mediation is daarbij aangesloten en opgenomen in het MfN-kwaliteitsregister. HG-nus past dan ook het mediationreglement, de gedragsregels en de klachtenregeling van de MfN toe.

ronald

+31 (0)6 520 471 30

info@hg-nus.nl