• slide image
    "Je kunt problemen niet oplossen met dezelfde denkwijze als waarmee ze zijn veroorzaakt" (Albert Einstein)
  • “Verandering kan alleen plaatsvinden indien het in het eigen belang is” (Ronald Hagénus)
  • "We hebben geen tijd om elkaar te begrijpen, maar nemen wel de tijd voor misverstanden……"
    (Thomas d’Ansembourg)
Contactgegevens
Ronald

Drs. Ronald Hagénus
Register- en rechtbank mediator
Regenboog 233
6661PP Elst
+31 6 520 471 30
info@hg-nus.nl

Gratis Kennismakingsgesprek

Scheidingsmediator Nijmegen

Uw (ex-)partner en u hebben gekozen voor een echtscheiding en willen de echtscheiding op een zo goed mogelijke manier afhandelen. Scheiden is voor iedereen moeilijk en de periode is al zwaar genoeg, u wil daarom zo goed mogelijke afspraken maken om, nu én op een later moment, conflicten te voorkomen. Als u gaat scheiden en woont in Nijmegen, kunt u dan wellicht het beste kiezen voor een scheidingsmediator in Nijmegen.

Voordelen Mediation bij echtscheiding

Bij een scheiding lopen de emoties vaak hoog op, waardoor de communicatie tussen uw (ex-)partner en u moeizaam kan verlopen. Mediation kan helpen uw conflict op te lossen door bemiddeling, dit wordt dan gedaan door een scheidingsmediatior uit Nijmegen. Met mediation komt u vaak snel tot een oplossing, kunnen problemen en meningsverschillen besproken worden en uit de wereld geholpen worden, waardoor het contact na de mediation behouden kan blijven indien u dit wenst. U bepaalt zelf, samen met uw (ex-) partner welke afspraken gemaakt worden. Mediation is maatwerk met een focus op het maken van goede afspraken toegespitst op uw specifieke situatie.

De juiste afhandeling van uw echtscheiding in Nijmegen

Gaat u scheiden in Nijmegen en bent u op zoek naar de juiste mediator? HG-nus Mediation kan u ondersteunen bij het maken van de juiste afspraken voor uw situatie. HG-nus Mediation geeft ondersteuning aan partijen die een conflict met elkaar hebben en is aangesloten bij de Mediatorsfederatie Nederland, welke kwaliteitseisen voor mediation heeft geformuleerd. HG-nus is dan ook opgenomen in het kwaliteitsregister van de MfN en past het mediationreglement, de gedragsregels en de klachtenregeling van de MfN toe. HG-nus verzekerd u dan ook van een kwalitatieve, onafhankelijke en neutrale afhandeling van uw echtscheiding in Nijmegen, waarmee u ontzorgd wordt en tot een passende oplossing komt voor uw situatie. Zo verloopt uw echtscheiding in Nijmegen op een eerlijke, menselijke manier waarmee verder conflict voorkomen wordt. HG-nus kan u helpen bij mediation bij scheidingen, maar daarnaast ook bij het opstellen van een ouderschapsplan, de scheidingsconvenant, eventuele afspraken maken over het betalen van alimentatie, het indienen van een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding en eventuele verdere bemiddeling tussen conflicten of onbesproken zaken.

Een echtscheiding is voor iedereen moeilijk, HG-nus helpt u deze moeilijke periode door te komen door middel van bemiddeling en conflictoplossing.