• slide image
  "Je kunt problemen niet oplossen met dezelfde denkwijze als waarmee ze zijn veroorzaakt" (Albert Einstein)
 • “Verandering kan alleen plaatsvinden indien het in het eigen belang is” (Ronald Hagénus)
 • "We hebben geen tijd om elkaar te begrijpen, maar nemen wel de tijd voor misverstanden……"
  (Thomas d’Ansembourg)
Contactgegevens
Ronald

Drs. Ronald Hagénus
Register- en rechtbank mediator
Regenboog 233
6661PP Elst
+31 6 520 471 30
info@hg-nus.nl

Gratis Kennismakingsgesprek

Test uzelf: helpt mediation u?

Professionals

Indien u als (sociale of medische) hulpverleners, leidinggevenden, e.d. wilt beoordelen of mediation in het geval van uw cliënt de juiste interventie is, dan kunt u zich de volgende vragen stellen:

 • Is er sprake van een duurzame relatie tussen cliënten?
 • Wensen zij een snelle oplossing?
 • Willen zij de oplossing in eigen hand houden?
 • Zijn de cliënten bereid met elkaar te onderhandelen?
 • Is maatwerk nodig?

Hoe meer ja’s, hoe beter mediation werkt. Daarnaast is het belangrijk dat cliënten vrijwillig kiezen voor mediation. Overigens kan enige overtuigingskracht van een gezaghebbende geen kwaad. Bespreek wat de gevolgen zijn als partijen er niet uitkomen. Geef informatie over wat mediation is.

Wilt u een advies, neemt u dan contact op met HG-nus Mediation middels het contactformulier. Mediation heeft de meeste kans als het conflict nog niet al te ver geëscaleerd is, dus wacht niet te lang met bellen. Wij kunnen u dan het beste van dienst zijn.

Mediation heeft een hoge slagingskans als beide partijen:

 • bereid zijn te kijken naar hun eigen aandeel in het conflict en naar de manier waarop zij met de ander communiceren
 • willen investeren in een bevredigende oplossing voor de toekomst
 • zelf actief invloed willen uitoefenen op de oplossing
 • het belangrijk vinden de relatie met de ander werkbaar te houden of in positieve zin te veranderen
 • bereid zijn zich open te stellen voor een open gesprek met de andere partij
 • bereid zijn om rekening te houden met de belangen van de ander
 • het liefst een win-win situatie willen voor alle betrokkenen
 • beseffen dat een gang naar de rechter verlies van controle over het conflict betekent en veel energie kost
 • verdere escalatie willen voorkomen
 • zich realiseren dat één mediator goedkoper is dat twee advocaten
 • een vertrouwelijke behandeling op prijs stellen
 • opzien tegen een langslepend juridisch proces en snel en informeel een eind willen maken aan hun conflict.

Test u zelf

Beoordeel aan de hand van onderstaande argumenten of mediation iets voor u is.

Ja, want:

 • ik zie wel mogelijkheden voor een redelijke oplossing;
 • wij hebben belang bij een snelle oplossing;
 • ik heb nog vaker met de andere partij(en) te maken;
 • ik wil graag een oplossing op maat waar ik zelf invloed op heb;
 • het gaat mede om communicatiestoringen;
 • ik denk dat we in mediation meteen ook een paar andere problemen kunnen bespreken die wij met de wederpartij hebben;
 • het kan wellicht aanzienlijke (proces)kosten besparen.

Neem dan contact met ons op!

Nee, want:

 • wij vinden het erg belangrijk dat de rechter zich over deze zaak uitspreekt;
 • een eerdere mediationpoging is mislukt en wij willen het niet nog eens proberen;
 • ik zie geen enkele mogelijkheid tot onderhandelen.

Zoek dan een andere oplossing als Mediation!

Ik twijfel, want:

 • ik weet niet precies waar wij aan beginnen;
 • ik weet niet hoeveel ruimte er is om te onderhandelen;
 • ik vind het moeilijk om met wederpartij om de tafel te zitten;
 • ik weet niet of de andere partij wel wil meewerken;
 • ik zie weinig mogelijkheden.

Praat er nog eens over met anderen of neem vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.