• slide image
  "Je kunt problemen niet oplossen met dezelfde denkwijze als waarmee ze zijn veroorzaakt" (Albert Einstein)
 • “Verandering kan alleen plaatsvinden indien het in het eigen belang is” (Ronald Hagénus)
 • "We hebben geen tijd om elkaar te begrijpen, maar nemen wel de tijd voor misverstanden……"
  (Thomas d’Ansembourg)
Terugbelformulier

Test uzelf: helpt mediation u?

Professionals

Als u als (sociale of medische) hulpverleners, leidinggevenden, e.d. wilt beoordelen of mediation in het geval van uw cliënt de juiste interventie is, dan kunt u zich de volgende vragen stellen:

 • Is er sprake van een duurzame relatie tussen cliënten?
 • Wensen zij een snelle oplossing?
 • Willen zij de oplossing in eigen hand houden?
 • Zijn de cliënten bereid met elkaar te onderhandelen?
 • Is maatwerk nodig?

Hoe meer ja’s, hoe beter mediation werkt. Het is daarnaast belangrijk dat cliënten vrijwillig kiezen voor mediation. Overigens kan enige overtuigingskracht van een gezaghebbende geen kwaad. Bespreek wat de gevolgen zijn als partijen er niet uitkomen. Geef informatie over wat mediation is. In de conflictwijzer kunt u als professional vaststellen welke route het beste past bij het conflict van uw cliënt. Of laat hen de test op deze site doen, dat kan hun motivatie bevorderen.

Wilt u een advies, neemt u dan contact op met HG-nus Mediation middels het contactformulier. Mediation heeft de meeste kans als het conflict nog niet al te ver geëscaleerd is, dus wacht niet te lang met bellen. Wij kunnen u dan het beste van dienst zijn.

Mediation heeft een hoge slagingskans als partijen:

 • bereid zijn te kijken naar hun eigen aandeel in het conflict en naar de manier waarop zij met de ander communiceren
 • willen investeren in een bevredigende oplossing voor de toekomst
 • zelf actief invloed willen uitoefenen op de oplossing
 • het belangrijk vinden de relatie met de ander werkbaar te houden of in positieve zin te veranderen
 • bereid zijn zich open te stellen voor een open gesprek met de andere partij
 • bereid zijn om rekening te houden met de belangen van de ander
 • het liefst een win-win situatie willen voor alle betrokkenen
 • beseffen dat een gang naar de rechter verlies van controle over het conflict betekent en veel energie kost
 • verdere escalatie willen voorkomen
 • zich realiseren dat één mediator goedkoper is dat twee advocaten
 • een vertrouwelijke behandeling op prijs stellen
 • opzien tegen een langslepend juridisch proces en snel en informeel een eind willen maken aan hun conflict.

Test u zelf
Beoordeel aan de hand van onderstaande argumenten of mediation iets voor u is.

1. Ja, want:

 • ik zie wel mogelijkheden voor een redelijke oplossing;
 • wij hebben belang bij een snelle oplossing;
 • ik heb nog vaker met de andere partij(en) te maken;
 • ik wil graag een oplossing op maat waar ik zelf invloed op heb;
 • het gaat mede om communicatiestoringen;
 • ik denk dat we in mediation meteen ook een paar andere problemen kunnen bespreken die wij met de wederpartij hebben;
 • het kan wellicht aanzienlijke (proces)kosten besparen.

Neem dan contact met ons op!

Nee, want:

 • wij vinden het erg belangrijk dat de rechter zich over deze zaak uitspreekt;
 • een eerdere mediationpoging is mislukt en wij willen het niet nog eens proberen;
 • ik zie geen enkele mogelijkheid tot onderhandelen.

Zoek dan een andere oplossing als Mediation!

Ik twijfel, want:

 • ik weet niet precies waar wij aan beginnen;
 • ik weet niet hoeveel ruimte er is om te onderhandelen;
 • ik vind het moeilijk om met wederpartij om de tafel te zitten;
 • ik weet niet of de andere partij wel wil meewerken;
 • ik zie weinig mogelijkheden.

Praat er nog eens over met anderen en kijk ook eens op de Conflictwijzer:

http://www.conflictwijzer.eu/nl-NL

image
Wat is Mediation?
Met mediation lost u samen met de andere partij uw conflict op met hulp van een onafhankelijke mediator.Het grote verschil met advocaten en rechters is dat de mediator geen standpunt inneemt, geen oplossingen bedenkt en geen beslissingen neemt. Dat doet u zelf. De mediator begeleidt u daarbij. U werkt en denkt dus zelf actief mee en u bepaalt de oplossing. Hierdoor is de oplossing vaak beter dan een opgelegde oplossing van bijvoorbeeld een rechter. De mediator kiest geen partij, maar blijft onafhankelijk en neutraal.Er gelden 2 belangrijke uitgangspunten bij mediation:1. Vertrouwelijkheid en geheimhouding In een conflict vertrouwt men elkaar meestal niet meer. Tijdens de mediation wordt er ook gewerkt aan het herstellen van het vertrouwen. Daarom valt alles wat tijdens de mediationgesprekken besproken wordt onder de geheimhoudingsplicht. Dit geldt ook voor de gespreksverslagen, overeenkomsten en zelfs voor de uitkomst van de mediation. Deze geheimhoudingsplicht geldt ook voor de mediator.In het algemeen zijn er geen derden (zoals advocaten, adviseurs) bij de mediation aanwezig. Maar soms kan het toch goed of nodig zijn dat uw advocaat of adviseur bij een gesprek aanwezig is. Bijvoorbeeld om de gevolgen van een oplossing te bepalen. Dat mag, als u het vooraf afspreekt met de andere partij en de mediator. De advocaat of adviseur behoort zich ook aan de geheimhoudingsplicht te houden.2. Vrijwilligheid Een mediation kan alleen starten als u en de andere partij aan mediation willen meedoen. U kunt niet gedwongen worden om aan mediation deel te nemen. Anders is mediation gedoemd te mislukken. Ook als een ander mediation voorstelt (bijvoorbeeld uw werkgever of op doorverwijzing van de rechter) bent u niet verplicht om deel te nemen aan de mediation. Mediation biedt veel voordelen en is geschikt voor veel verschillende conflicten. Misschien dus ook wel voor uw conflict. Het is dus belangrijk een weloverwogen keuze te maken.  Leest u voor meer informatie over mediation verder op deze website. U kunt ook overleggen met de mediationfunctionaris van de rechtbank of het gerechtshof (als u bent doorverwezen door de rechter) of met de mediator zelf.Als u kiest voor mediation, zult u actief moeten meewerken om het goed te laten verlopen. Uitgangspunt is dat u samen de wens heeft om een oplossing te vinden voor het probleem.
image
(echt)Scheiding?
Gaat u scheiden of overweegt u om te gaan scheiden? Echtscheiding is één van de meest ingrijpende gebeurtenissen in een leven. Het kost je veel energie om de scheiding in je leven in te passen en te wennen aan je nieuwe situatie. Er zijn praktische problemen die moeten worden opgelost en juridisch moet de echtscheiding goed geregeld worden.
Tegelijk moet je misschien je kinderen opvangen, je woonsituatie regelen en afspraken maken, bijvoorbeeld over alimentatie en wat er met het huis en de spullen moet gebeuren.HG-nus Mediation helpt u graag zo goed mogelijk door deze moeilijke periode heen te komen.