• slide image
  "Je kunt problemen niet oplossen met dezelfde denkwijze als waarmee ze zijn veroorzaakt" (Albert Einstein)
 • “Verandering kan alleen plaatsvinden indien het in het eigen belang is” (Ronald Hagénus)
 • "We hebben geen tijd om elkaar te begrijpen, maar nemen wel de tijd voor misverstanden……"
  (Thomas d’Ansembourg)
Terugbelformulier

Zakelijke conflicten

Een zakelijk conflict, ook wel zakelijk geschil genoemd, is vaak frustrerend. Het zijn conflicten tussen personen. De personen van een bedrijf kunnen strijdige belangen hebben, intern of extern, die een conflict veroorzaken. Alle aspecten die u als ondernemer of bedrijf tegenkomt, kunnen leiden tot een conflict.

Voorbeelden van zakelijke conflicten zijn:

 • aandeelhoudersconflicten
 • splitsing maatschap
 • kostendoorbelasting
 • overname bedrijf en afwikkeling
 • internationaal conflict
 • schadebepaling
 • langlopend huurgeschil
 • etc.

Het beslechten van een zakelijk conflict betekent vaak een breuk met je klant, leverancier of partner. Indien zakelijk en privé door elkaar heen lopen is het nog erger. Veel partijen trachten zich daarom krampachtig in te houden en schuiven een confrontatie zo lang mogelijk voor zich uit. Met het verstrijken van de tijd lopen de directe en indirecte kosten van een zakelijk conflict echter verder op. Wanneer eindelijk wordt besloten actie te ondernemen, komen professionals in actie als incassobureaus of advocaten, die eerder een nog escalerender effect hebben. Vaak een strijd met winnaars en verliezers. Door de lengte van een dergelijk proces, de negatieve impact en de te maken externe kosten zijn de winnaars vaak ook verliezers.

Bij het oplossen van conflicten tussen zakelijke partijen, de B2B dienstverlening, kan met ondersteuning van HG-nus Mediation vaak een beter, sneller en goedkoper resultaat worden bereikt dan met andere pogingen. De mediator van HG-nus Mediation heeft daarvoor naast mediationervaring ook ruimschoots ervaring binnen of met verschillende organisaties en situaties. HG-nus Mediation zorgt ervoor dat de juiste vaardigheden en kennis aanwezig is bij de mediation van uw zakelijk conflict, dit met behoud van de relatie, kostenefficiënt en doelgericht.

De voordelen van zakelijke mediation komen mede voort uit:

 • Goedkoper en sneller dan een juridische procedure;
 • Beperken van imagoschade;
 • Het kunnen werken richting een alternatieve, vaak “win-win” oplossing;
 • De mogelijkheid om de relatie te kunnen behouden;
 • De werking van de mediationovereenkomst (geheimhouding en vertrouwelijkheid);
 • De “veiligheid” van een neutrale en niet emotionele derde (mediator) tijdens een dergelijk proces.

HG-nus Mediation kan u in geheel Nederland ondersteunen.

Veel bedrijven nemen tegenwoordig een mediationclausule op in hun contracten of in de algemene voorwaarden van hun bedrijf. Daarmee verplichten zij zich eerst door middel van mediation een oplossing te vinden als er een conflict is over de interpretatie of inhoud van het contract. Bedrijven kunnen de MfN-model Mediationclausule opnemen in hun contracten of algemene voorwaarden.

Download de mediationclausule voor bedrijven

image
Wat is Mediation?
Met mediation lost u samen met de andere partij uw conflict op met hulp van een onafhankelijke mediator.Het grote verschil met advocaten en rechters is dat de mediator geen standpunt inneemt, geen oplossingen bedenkt en geen beslissingen neemt. Dat doet u zelf. De mediator begeleidt u daarbij. U werkt en denkt dus zelf actief mee en u bepaalt de oplossing. Hierdoor is de oplossing vaak beter dan een opgelegde oplossing van bijvoorbeeld een rechter. De mediator kiest geen partij, maar blijft onafhankelijk en neutraal.Er gelden 2 belangrijke uitgangspunten bij mediation:1. Vertrouwelijkheid en geheimhouding In een conflict vertrouwt men elkaar meestal niet meer. Tijdens de mediation wordt er ook gewerkt aan het herstellen van het vertrouwen. Daarom valt alles wat tijdens de mediationgesprekken besproken wordt onder de geheimhoudingsplicht. Dit geldt ook voor de gespreksverslagen, overeenkomsten en zelfs voor de uitkomst van de mediation. Deze geheimhoudingsplicht geldt ook voor de mediator.In het algemeen zijn er geen derden (zoals advocaten, adviseurs) bij de mediation aanwezig. Maar soms kan het toch goed of nodig zijn dat uw advocaat of adviseur bij een gesprek aanwezig is. Bijvoorbeeld om de gevolgen van een oplossing te bepalen. Dat mag, als u het vooraf afspreekt met de andere partij en de mediator. De advocaat of adviseur behoort zich ook aan de geheimhoudingsplicht te houden.2. Vrijwilligheid Een mediation kan alleen starten als u en de andere partij aan mediation willen meedoen. U kunt niet gedwongen worden om aan mediation deel te nemen. Anders is mediation gedoemd te mislukken. Ook als een ander mediation voorstelt (bijvoorbeeld uw werkgever of op doorverwijzing van de rechter) bent u niet verplicht om deel te nemen aan de mediation. Mediation biedt veel voordelen en is geschikt voor veel verschillende conflicten. Misschien dus ook wel voor uw conflict. Het is dus belangrijk een weloverwogen keuze te maken.  Leest u voor meer informatie over mediation verder op deze website. U kunt ook overleggen met de mediationfunctionaris van de rechtbank of het gerechtshof (als u bent doorverwezen door de rechter) of met de mediator zelf.Als u kiest voor mediation, zult u actief moeten meewerken om het goed te laten verlopen. Uitgangspunt is dat u samen de wens heeft om een oplossing te vinden voor het probleem.
image
(echt)Scheiding?
Gaat u scheiden of overweegt u om te gaan scheiden? Echtscheiding is één van de meest ingrijpende gebeurtenissen in een leven. Het kost je veel energie om de scheiding in je leven in te passen en te wennen aan je nieuwe situatie. Er zijn praktische problemen die moeten worden opgelost en juridisch moet de echtscheiding goed geregeld worden.
Tegelijk moet je misschien je kinderen opvangen, je woonsituatie regelen en afspraken maken, bijvoorbeeld over alimentatie en wat er met het huis en de spullen moet gebeuren.HG-nus Mediation helpt u graag zo goed mogelijk door deze moeilijke periode heen te komen.