• slide image
  "Je kunt problemen niet oplossen met dezelfde denkwijze als waarmee ze zijn veroorzaakt" (Albert Einstein)
 • “Verandering kan alleen plaatsvinden indien het in het eigen belang is” (Ronald Hagénus)
 • "We hebben geen tijd om elkaar te begrijpen, maar nemen wel de tijd voor misverstanden……"
  (Thomas d’Ansembourg)
Contactgegevens
Ronald

Drs. Ronald Hagénus
Register- en rechtbank mediator
Regenboog 233
6661PP Elst
+31 6 520 471 30
info@hg-nus.nl

Gratis Kennismakingsgesprek

Zakelijke mediation

Een zakelijk conflict, ook wel zakelijk geschil genoemd, is vaak frustrerend. Het zijn conflicten tussen personen. De personen van een bedrijf of tussen bedrijven kunnen strijdige belangen hebben, intern of extern, die een conflict veroorzaken. Alle aspecten die u als ondernemer of bedrijf tegenkomt, kunnen leiden tot een conflict.

Heeft u interesse of wilt u meer informatie, neem dan gerust contact met ons op. Het (indien noodzakelijke online) kennismakingsgesprek is gratis.


Voorbeelden van zakelijke mediation zijn:Zakelijk geschil

 • aandeelhoudersconflicten
 • splitsing maatschap
 • kostendoorbelasting
 • overname bedrijf en afwikkeling
 • internationaal conflict
 • schadebepaling
 • langlopend huurgeschil
 • etc.

Het beslechten van een zakelijk conflict betekent vaak een breuk met je klant, leverancier of partner. Indien zakelijk en privé door elkaar heen lopen is het nog erger. Veel partijen trachten zich daarom krampachtig in te houden en schuiven een confrontatie zo lang mogelijk voor zich uit. Met het verstrijken van de tijd lopen de directe en indirecte kosten van een zakelijk conflict echter verder op. Wanneer eindelijk wordt besloten actie te ondernemen, komen professionals in actie als incassobureaus of advocaten, die eerder een nog escalerender effect hebben. Vaak een strijd met winnaars en verliezers. Door de lengte van een dergelijk proces, de negatieve impact en de te maken externe kosten zijn de winnaars vaak ook verliezers.

Bij het oplossen van conflicten tussen zakelijke partijen, de B2B dienstverlening, kan met ondersteuning van zakelijke mediation vaak een beter, sneller en goedkoper resultaat worden bereikt dan met andere pogingen. De mediator van HG-nus Mediation heeft daarvoor naast veel mediationervaring ook ruimschoots ervaring binnen of met verschillende organisaties en situaties. HG-nus Mediation zorgt ervoor dat de juiste vaardigheden en kennis aanwezig is bij de zakelijke mediation van uw zakelijk conflict, dit met behoud van de relatie, kostenefficiënt en doelgericht.


De voordelen van zakelijke mediation komen mede voort uit:

 • Goedkoper en sneller dan een juridische procedure;
 • Beperken van imagoschade;
 • Het kunnen werken richting een alternatieve, vaak “win-win” oplossing;
 • De mogelijkheid om de relatie te kunnen behouden;
 • De werking van de mediationovereenkomst (geheimhouding en vertrouwelijkheid);
 • De “veiligheid” van een neutrale en niet emotionele derde (mediator) tijdens een dergelijk proces.

HG-nus Mediation kan u in geheel Nederland ondersteunen.

Veel bedrijven nemen tegenwoordig een mediationclausule op in hun contracten of in de algemene voorwaarden van hun bedrijf. Daarmee verplichten zij zich eerst door middel van mediation een oplossing te vinden als er een conflict is over de interpretatie of inhoud van het contract. Bedrijven kunnen de MfN-model Mediationclausule opnemen in hun contracten of algemene voorwaarden.

Download de mediationclausule voor bedrijven